Llavi (artròpodes)

El llavi, llavi inferior o labium és la més posterior de les peces bucals dels insectes i alguns miriàpodes (símfils). Se situa darrere les maxil·les i representa el terra de la boca. Usualment du un parell de petits apèndixs denominats palps labials.

El llavi és una peça imparella resultat de la fusió de dos apèndixs, el segon parell de maxil·les. Comprèn les següents parts: