Maxil·les

32

Les maxil·les són una de les peces bucals dels artròpodes mandibulats (crustacis, miriàpodes i insectes). Es tracta de dos parells de peces que tenen un petit apèndix anomenat palp. Als insectes reben el nom de maxil·les el seu primer parell, s'anomena llavi a l'estructura formada per la fusió de les segones maxil·les. El mateix ocorre en el cas dels miriàpodes; quan presenten un segon parell de maxil·les, aquestes estan fusionades amb el primer parell. Als crustacis s'anomenen maxíl·lules el primer parell de maxil·les, i el segon parell rep el nom simplement de maxil·les.