Llista d'especialitats 57 de la Nomenclatura de la UNESCO

article de llista de Wikimedia

Llista d'especialitats del camp 57 (Lingüística) de la Nomenclatura de la UNESCO:

Disciplina Codi Especialitat
5701 Lingüística aplicada 5701.01 Resums
5701.02 Documentació automatitzada
5701.03 Bilingüisme
5701.04 Lingüística informatitzada (vegeu 1203)
5701.05 Llenguatges documentals
5701.06 Documentació
5701.07 Llengua i literatura
5701.08 Llenguatge infantil
5701.09 Traducció automàtica
5701.10 Patologies de la parla i correcció del llenguatge (vegeu 2201.08, i 6102.05)
5701.11 Ensenyament de llengües
5701.12 Traducció
5701.99 Altres (especifiqueu)
5702 Lingüística diacrònica 5702.01 Lingüística històrica (vegeu 5505.10)
5702.02 Etimologia
5702.99 Altres (especifiqueu)
5703 Geografia lingüística  
5704 Teoria lingüística  
5705 Lingüística sincrònica 5705.01 Lingüística comparada (vegeu 5505.10)
5705.02 Etnolingüística
5705.03 Lexicografia
5705.04 Lexicologia
5705.05 Fonètica
5705.06 Fonologia (vegeu 2201.08, 2411.14 i 2411.15)
5705.07 Psicolingüística (vegeu 6104.04)
5705.08 Semàntica
5705.09 Semiologia
5705.10 Sociolingüística (vegeu 6308.02)
5705.11 Ortografia
5705.12 Estilística (estil i retòrica) (vegeu 6202.03 i 6202.05)
5705.13 Sintaxi, anàlisi sintàctica
5705.99 Altres (especifiqueu)
5799 Altres (especifiqueu)  

Vegeu tambéModifica