Obre el menú principal

Mediatriu d'un segmentModifica

 
Mediatriu del segment AB

La mediatriu d'un segment és la recta perpendicular que passa pel seu punt mitjà

Definició alternativaModifica

La mediatriu d'un segment és el lloc geomètric dels punts que són equidistants als dos extrems del segment, això és, la distància d'un punt qualsevol de la mediatriu a un dels extrems del segment és igual a la distància d'aquell punt a l'altre extrem.

L'equivalència entre les dues definicions es pot veure així: sigui el segment   d'extrems els punts   i  .

  • D'una banda, si la recta   n'és la mediatriu,   n'és el punt mitjà i   és un punt qualsevol de la mediatriu  , els triangles   i   són triangles rectangles amb l'angle recte a   amb un catet comú,   i dos catets iguals,  . En conseqüència, els dos triangles   i   són iguals i, per tant, també ho són les respectives hipotenuses  , cosa que prova l'equidistància del punt   als dos extrems   i   del segment.
  • Inversament, si   és un punt equidistant dels extrems   i   del segment  ,  , i   és la recta perpendicular a aquest segment que passa pel punt  , considerem el punt   d'intersecció del segment amb la recta  . Com abans, els triangles   i   són triangles rectangles amb l'angle recte a   amb un catet comú,   i les respectives hipotenuses iguals,  . Els dos triangles,  i  , són, doncs, iguals i ho són també els altres dos respectius catets  . Per tant,   és el punt mitjà del segment   i   és la recta perpendicular al segment que passa pel seu punt mitjà.

ConstruccióModifica

 
Construcció de la mediatriu d'un segment

La mediatriu d'un segment es pot construir amb regle i compàs. Donat el segment  , cadascuna de les dues interseccions de dues circumferències del mateix radi   amb centres a   i a  , són equidistants als extrems del segment i determinen una recta que és la mediatriu del segment.

Mediatrius d'un triangleModifica

Les mediatrius d'un triangle són les mediatrius de cadascun dels seus costats. Les tres mediatrius d'un triangle es tallen en un punt que s'anomena circumcentre. El circumcentre d'un triangle equidista dels tres vèrtexs i és el centre de la circumferència circumscrita al triangle.

Vegeu tambéModifica