Punt mitjà

Construcció del punt mitjà amb regle i compàs

El punt mitjà d'un segment és el punt del segment que equidista dels extrems i .

El punt mitjà és la intersecció del segment amb la seva mediatriu.