Ministeri d'Espanya

El ministeri d'Espanya o departament ministerial d'Espanya és la unitat administrativa en la qual s'organitza l'administració pública central espanyola comprenent u o diversos sectors funcionalment homogenis. Tenen potestat reglamentària amb capacitat de nomenar autoritats. Són establides pel President del Govern d'Espanya mitjançant Reial Decret.[1]

Ni la Constitució ni la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern estableixen una frontera clara de les competències i funcions dels ministeris.[2] Malgrat que la Llei del Govern estableix que els ministres gaudeixen autonomia i responsabilitat àmplies en l'Exposició de Motius, no és una realitat.[3] El principi de col·legialitat és incomplit, limitant-se a obediència cap al President.[4]

La Llei del Govern estableix que la competència de crear, modificar o suprimir els departaments ministerials la tinga el President, cosa que fa mitjançant Decret.[5]

EstructuraModifica

Cada ministeri s'estructura jeràrquicament de la següent manera:[6]

Les subsecretaries, les secretaries generals, les secretaries generals tècniques, les direccions generals, les subdireccions generals i òrgans similars són creats, modificats i suprimits per Reial Decret del Consell de Ministres, per iniciativa dels ministres interessats i per proposta del Ministre d'Administracions Públiques. Els òrgans inferiors, per ordre del ministeri corresponent.

Per a gestionar un sector d'activitat administrativa poden existir Secretaries d'Estat i Secretaries Generals.[6]

Els gabinets tècnics compten amb un director, que té rang de director general i assessora i assisteix de manera immediata al Ministre.[7]

ReferènciesModifica

  1. Pérez de Lama, 1998, p. 698.
  2. García Roca, Francisco Javier. «La fragilidad de los Ministros (de su competencia y responsabilidad directas)». A: Gobierno y Constitución : actas del II Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España. 1a ed. València: Tirant lo Blanch, 2005, p. 154. ISBN 84-8456-510-6. 
  3. García Roca, 2005, p. 164.
  4. García Roca, 2005, p. 165.
  5. García Roca, 2005, p. 175.
  6. 6,0 6,1 Rebollo Delgado, Lucrecio; Pais Rodríguez, Ramón. Introducción al derecho I (Derecho público). Madrid: Dykinson, 2004, p. 233. ISBN 84-9772-331-7. 
  7. Pérez de Lama, 1998, p. 132.

BibliografiaModifica

  • Pérez de Lama, Ernesto (dir.). Manual del Estado Español 1999. Madrid: LAMA, 1998. ISBN 84-930048-0-4.