Un moviment literari o corrent literari és un terme que agrupa autors que escriuen d'una manera similar, pel que fa als temes, estil o intencions en una època determinada. Pot ser un moviment autodeclarat, és a dir, uns escriptors que se senten part d'un grup, o bé una agrupació de la història de la literatura i la crítica associada. Es pot anomenar igualment escola, grup poètic o generació si es tracta d'obres líriques. De vegades s'encavalla amb el moviment artístic general,[1] per exemple si es parla de literatura renaixentista o tenir un abast més restringit. Igualment es poden diferenciar entre moviments nacionals, propis només d'una comunitat lingüística, regionals o universals.

Llista de moviments literaris per període

modifica

A continuació es llisten alguns dels moviments literaris més rellevants per ordre cronològic

Literatura antiga

modifica

La literatura antiga inclou totes les obres corresponents als inicis de la literatura escrita (no es diferencien moviments per a les primitives obres orals).

Literatura medieval

modifica

Es considera literatura medieval totes les composicions entre els segles V i XV aproximadament, segons la cronologia de l'edat mitjana europea, tot i que aquesta divisió pugui no resultar pertinent per a altres cultures.

Literatura moderna

modifica

La divisió tradicional europea dels moviments literaris moderns els classifica en literatura renaixentista, literatura barroca i literatura neoclàssica però al marge d'aquest esquema existeixen altres moviments literaris:

Literatura contemporània

modifica

La literatura contemporània inclou els moviments de la literatura del segle XIX i la literatura del segle XX.

Segle XIX

modifica

Segle XX

modifica

Referències

modifica
  1. Reinhart Herzog, Reinhart Koselleck, Epochenschwelle und Epochenbewußtsein, Fink, München 1987, ISBN 3-7705-2390-3
  2. Donato Pirovano, Il Dolce Stil Novo, dins Il Sestante, 30, Roma, Salerno Editrice, 2015, ISBN 978-88-8402-949-2
  3. Diccionario de Arte II (en castellà). Barcelona: Biblioteca de Consulta Larousse. Spes Editorial SL (RBA), 2003, p.184. DL M-50.522-2002. ISBN 84-8332-391-5
  4. Harold B. Segel, The Baroque Poem: a comparative survey, Nova York 1974
  5. Michelle Facos, Symbolist Art in Context. London: Routledge, 2011
  6. Aleix Catasús, Bernat Puigdollersː El Noucentisme a Barcelona. Barcelonaː Ajuntament, Àmbit, 2016,