Obre el menú principal

Nós fou un grup d’Ourense d'intel·lectuals, coetanis de les Irmandades da Fala, que va conferir a la cultura gallega una altura intel·lectual que no havia tingut fins llavors (primer quart del segle XX).

El grup o generació Nós, conegut així per haver participat en la creació de la revista Nós, apareguda l'any 1920 a Ourense amb el subtítol de "Revista mensual de la cultura gallega", estava compost, entre d'altres, per Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas i Ramón Cabanillas. Aquests escriptors van tenir una considerable importància en les seves contribucions com a creadors literaris, fonamentalment en la narrativa, en el teatre i en l'assaig.

Es tracta dels representants d'una generació d'inadaptats que descobriran i s'acostaran a Galícia després d'un periple per cultures estranyes. De rigorosa formació intel·lectual, aquests homes van realitzar un valuós treball d'estudi i enfortiment de la cultura gallega. Amb ells, la prosa gallega ultrapassa el costumisme i el ruralisme i s'obre a horitzons nous, més universals i, al mateix temps, més arrelats en la cultura gallega.

Els components del grup Nós van tenir una formació literària basada en el simbolisme francès i en el corrents de finals del XIX. Van evolucionar des d'un esteticisme evasiu, neoromàntic i cosmopolita (una mica esnob) fins a un galleguisme universal. La seva presa de consciència quallarà en l'època de les Irmandades da fala. Al grup Nós es deuen les bases teòriques sobre les quals s'assenta el nacionalisme gallec.