Nova Política Econòmica

La nova política econòmica, NEP (en rus, Новая экономическая политика - Novaya Ekonomicheskaya Politika o НЭП) fou una política econòmica que va proposar Vladímir Lenin el 1921 per evitar el col·lapse de l'economia russa. Permetia algunes pràctiques capitalistes com l'obertura de petits negocis mentre que l'estat retenia el control dels bancs, el comerç exterior i les grans indústries. Els seus objectius eren:

  • Aturar alguns dels grans canvis socials com la desaparició massiva de la propietat privada i el control per part de l'estat de la indústria i l'agricultura.
  • Augmentar amb major rapidesa la producció.
  • Millorar les condicions de vida de la població que després de tants anys de guerra, n'estava exhausta.