Economia mixta

sistema econòmic

L'Economia mixta és un sistema econòmic el qual la seva organització està dividida entre el sector públic i el sector privat. Per tant, el repartiment de recursos es realitza entre ambdós sectors. L'economia mixta és una barreja entre dos sistemes econòmics: el de l'economia de mercat i l'economia planificada.

En aquest sistema, la gestió i administració dels béns és compartida entre el sector privat, en gran part, però al mateix temps, l'Estat intervé per evitar possibles fallides del mercat.[1]

Origen modifica

El terme economia mixta es va començar a utilitzar cap a mitjans del segle xx, tot i això, anteriorment ja s'havia utilitzar en arribar a la conclusió de que la intervenció de l'Estat era necessària per a mantenir un benestar.

Intervenció de l'Estat modifica

En l'economia mixta l'Estat participa per evitar una fallida del mercat. Per tal d'aconseguir el seu objectiu; aquest realitza les següents funcions:[2]

  • Regulació → l'Estat intervé per evitar una fallida de mercat i regula els béns per procurar una bona administració.
  • Distribució de la renda → l'Estat s'encarrega de distribuir el capital per a una distribució més equitativa.
  • Marc jurídic → l'Estat s'encarrega de dictar i redactar lleis per a afavorir el funcionament del sistema.
  • Producció de béns i serveis → l'Estat s'encarrega de crear béns i serveis públics per a la població els quals es consideren necessaris i mínims per a una vida digna.

Territoris aplicant aquest sistema modifica

Actualment, no es pot dir que hi hagi un sistema econòmic totalment pur i definit. Per aquesta raó, l'economia mixta es podria considerar com al sistema més present en el món i pràcticament la majoria de països apliquen aquesta barreja entre l'economia de mercat i la planificada.

Referències modifica

  1. «Economía mixta» (en castellà). [Consulta: 27 gener 2017].
  2. «Economía mixta» (en espanyol europeu). [Consulta: 27 gener 2017].