Ordres de magnitud de massa

Aquesta és una llista d'ordres de magnitud de massa.

 • 10−31 kg
 • 10−30 kg
 • 10−29 kg
 • 10−28 kg.
  • massa en repòs del muó: 105,658389(34) MeV/c² = 1,8835327(11) × 10−28 kg
 • 10−27 kg. = 1 yoctogram (yg)
 • 10−26 kg
 • 10−25 kg
  • 107,8682 amu—massa atòmica de la plata
  • [259] amu—massa atòmica del nobeli
 • 10−24 kg. = 1 zeptogram (zg)
 • 10−23 kg
 • 10−22 kg
 • 10−21 kg. = 1 attogram (ag)
 • 10−20 kg
  • massa d'un petit virus = 10 ag
 • 10−19 kg
 • 10−18 kg. = 1 femtogram (fg)
 • 10−17 kg
  • massa equivalència d'un joule: 1,1 × 10−17 kg
  • augment de la massa per escalfament d'1 g d'aigua 1 °C: 4.6 × 10−17 kg
 • 10−16 kg
  • E. coli bacteri: 6,65×10−16 kg. (665 fg)
 • 10−15 kg. = 1 picogram (pg)
 • 10 pg
 • 100 pg
 • 10−12 kg. = 1 nanogram (ng)
 • 10 ng
  • Dosi letal de toxina botulínica entorn d'1 ng/kg, la substància més mortífera coneguda, tant que uns 80 ng matarien a la majoria.
 • 100 ng
 • 10−9 kg. = 1 microgram (μg)
  • Incertesa en la massa del prototip quilogram: 2 μg
 • 10 μg
 • 100 μg
  • pes per dosi d'una ratlla de LSD: 100μg
  • pes d'una dosi letal de ricí: 200 μg
 • 10−6 kg. = 1 mil·ligram (mg)
  • massa d'un gra d'arena ≈ 0,3–13 mg
  • massa típica d'un moscard: 1–2 mg
 • 10 mg
  • Dosi de Dextromethorfà. L'etiquetatge a la majoria de productes és 10–30 mg.
  • El contingut de cafeïna a la majoria de begudes sense cafeïna és pel baix la meitat d'aquest rang.
 • 100 mg
  • Cafeïna en una tassa de cafè.
  • 1 quirat mètric: 0,2 g
  • Píndola màxima legal de cafeïna als Estats Units és de 200 mg, la de 100 també és comuna
 • Dosi al·lucinògena mitjana de mescalina: 0,3 g
  • dosi típica (usat com a estupefaent) de DXM 0,5 g, esdevé significativament psicoactiu voltant els 150 mg
 • 10−3 kg. = 1 gram (g)
  • 1 mil·lilitre d'aigua a 4°C: 1 g
  • Una moneda de 10 cèntims de dòlar dels Estats Units: ~1,5 g, 25 cèntims: ~7 g, les altres monedes comunes son entremig
  • màxima dosi usat com a estupefaent DXM per un adult mitjà ~2 g – la toxicitat comença abans d'arribar als 30 mg/kg.
 • 10 g
 • 100 g
 • 1 kg
 • 10 kg
  • un televisor: 10–30 kg
  • un gos de raça mitjana està dins un rang de 15–20 kg
  • massa d'un humà per terme mitjà: 70 kg
 • 100 kg
  • quintar: 100 kg. (principalment als Estats Units – Altres països tenen diferents definicions)
  • massa aproximada d'un lleó: 250 kg
  • massa aproximada d'una vaca lletera: 700 kg
  • 1 tona curta (Estats Units): 910 kg
 • 103 kg. = 1 mètrica tona (t)
 • 10 t
 • 100 t
 • 10⁶ kg
 • 107 kg
 • 108 kg
  • massa del vaixell més gros, el Knock Nevis, completament carregat: 6,5 × 108 kg
 • 109 kg
 • 1010 kg
 • 1011 kg
  • Massa d'aigua en reserva a Londres = 2 × 1011 kg
  • Massa Total dels humans del món = 4-5 × 1011 kg
  • Massa estimada total del krill de l'Antàrtida, Euphausia superba, es creu que és la més copiosa criatura del planeta, = 1-8 × 1011 kg
 • 1012 kg
  • Producció de petroli el 2001 = 3,91 × 1012 kg
 • 1013 kg
 • 1014 kg
 • 1015 kg
 • 1016 kg
 • 1017 kg
  • Massa d'un asteroide típic = 1.23 × 1017 kg
 • 1018 kg
  • Massa de l'atmosfera de la Terra = 5 × 1018 kg
 • 1019 kg
 • 1020 kg
 • 1021 kg
 • 1022 kg
  • Massa de Plutó = 1,2 × 1022 kg
  • Massa de la Lluna = 7,349 × 1022 kg
 • 1023 kg
  • Massa de Tità = 1,2×1023 kg
  • Massa de Tritó = 1,5×1023 kg
  • Massa de Ganimedes = 1,5×1023 kg
  • Massa de Mercuri = 3,2×1023 kg
  • Massa de Mart = 6,4×1023 kg
 • 1024 kg
  • Massa de Venus = 4,9 × 1024 kg
  • Massa de la Terra = 6,0 x 1024 kg
 • 1025 kg
  • Massa d'Urà = 8,7 × 1025 kg
 • 1026 kg
  • Massa de Neptú = 1,0 × 1026 kg
  • Massa de Saturn = 5,7 × 1026 kg
 • 1027 kg
 • 1028 kg
 • 1029 kg
 • 1030 kg
 • 1031 kg
 • 1032 kg
 • 1033 kg
 • 1034 kg
 • 1035 kg
 • 1036 kg
 • 1037 kg
 • 1038 kg
 • 1039 kg
 • 1040 kg
 • 1041 kg
 • 1042 kg
  • Massa total de la Via Làctia = 2 × 1042 kg
 • 1052 kg

Vegeu tambéModifica