Ortodòxia

opinió o creença considerada la que s'adiu amb el pensament d’un mestre o amb els enunciats d’una doctrina
(S'ha redirigit des de: Ortodox)

L'ortodòxia - del grec antic ὀρθός Orthos, 'correcte' i δόξα doxa, 'opinió', literalment 'opinió recta i veritable' - és la doctrina o ideologia que és sostinguda i defensada per la major part d'una societat, especialment en el terreny religiós, en contraposició a l'heterodòxia, o doctrina sostinguda per un grup menor o grups menors que no comparteixen aquesta doctrina o es mostren dissidents d'aquesta.

L'ortodòxia és assumida per l'ortodòxia del poder i se sustenta o sol sustentar-se a través d'aquest i dels mitjans de comunicació, mentre que l'heterodòxia troba més dificultat en poder manifestar-se o senzillament és ignorada o eliminada, segons el grau de democràcia, representació i heterogeneïtat que admet una societat. Un nivell suficient d'ortodòxia permet el consens, l'estabilitat política i social i la governabilitat d'un poble en assegurar la cohesió social i un cert grau d'assimilació dels individus anòmics o heterodoxos d'aquesta.

Vegeu tambéModifica