El Pahlaves foren un poble esmentat en textos indis antics com el Manu Smriti, diversos Puranes, el Ramayana, el Mahabharata, i el Brhatsamhita. En alguns textos els pahlaves són sinònims del Pal·laves, una dinastia d'Índia del Sud: Mentre el Vayu Purana distingeix entre Pahlava i Pahnava, el Vamana Purana i Matsya Purana es refereixen als dos com Pallava. El Brahmanda Purana i Markendeya Purana es refereixen als dos com Pahlava o Pallava. Bhishama Parava Mahabharata 6.11.66, del Mahabharata tampoc no distingeix entre el Pahlaves i Pal·laves. Es diu que els pahlaves són el mateix que els parasikes (perses). Segons P. Carnegy,[1] els Pahlaves són probablement la gent que parlava paluvi o pehlvi, que era la llengua dels parts. Buhler de manera similar suggereix que Pahlava és una forma índia de Parthava significat 'Pàrtia'.[2] Al segle IV Vartika de Katyayana esmenta el Sakah-Parthavah demostrant una consciència d'aquests Saka-Parts, probablement per mitjà del comerç.[3]

referències LiteràriesModifica

En textos PurànicsModifica

Als Pahlaves fan referència diversos textos purànics com Vayu Purana, Brahmanda Purana, Markendeya Purana, Matsya Purana, Vamana Purana, etc.

La llista de Kirfel dels països d'Uttarapatha del Bhuvanakosha localitza els Pahlaves junt amb els tusharas, xinesos, angalaukikes, barbares, kamboges, darades, bahlikes i uns altres països de la divisió Udichya de l'Índia antiga.

El Vayu Purana, Brahamanda Purana i uns quants altres Puranes esmenten el Pahlaves amb les tribus d'Uttarapatha o sigui cap al nord-oest. El text del segle sisè, Markendeya Purana[4] llista els pahlaves, kamboges, darades, bahlikes, barbares, tushares, darades, parades, xinesos, lampakes, etc. com els països de la divisió Udichya (o sigui Uttarapatha), però el 58è capítol del Markendeya Purana també refereix a altres assentaments dels pahlaves i el kamboges i els localitza, als dos específicament, al sud-oest d'Índia com veïns dels països de Sindhu, Sauvira i Anarta (al nord de Saurashtra) països. A més un altre document del sisè segle, el Brhatsamhita de Varaha Mihira, també localitza el regnes de pahlaves i camboges a l'Índia del sud-oest al voltant de Gujarat/Saurashtra.[5]

Els puranes com Vayu també manifesten que Udichya (o sigui Uttarapatha) inclou els pahlaves, parades, gandhares, sakes, yavanes, tushares, camboges, khases, lampakes, madhyadesis, vindhyas, aprantes, dakshinatyes, dravides, pulindes, simhales, etc., foren atacats i aniquilats per Kalki a Kaliyuga. I es declara que foren anihilats pel rei Pramiti al final del perìode de Kali segons evidències puràniques.

Segons el Vayu Purana i el Matsya Purana, el riu Chakshu (Oxus o Amu Darya) fluïa a través dels països de pahlaves, tushares, lampakes, parades i sakes, etc.[6]

Pānca Ganahes o Cinc HordesModifica

Els Puranas associen els pahlaves amb el camboges, sakes, yavanes i parades i tots ells junts com Panca-ganah (Cinc Hordes). Aquestes cinc hordes eren aliades militarment dels Haihaya o Taljunga Kshatriyes de la línia de Yadava i eren principalment responsables del destronament del rei Bahu de Kosala. Més tard, el rei Sagara, fill del rei Bahu, va poder derrotar als Haihayes o Taljunges i a les cinc hordes. Segons els relats purànics, el rei Sagara havia arrabassat als parades i altres membres ben coneguts dels Pānca-gana conegut (els sakes, yavanes, kamboges i pahlaves) les terres conquerides als Kshatriya i els havia convertit en els mlechcha. Abans de la seva derrota a mans del rei Sagara, aquestes cinc hordes foren anomenades Kshatriya-pungava (i.e. principals entre els Kshatriyes ).

Al RamayanaModifica

El Balakanda del Ramayana agrupa els Pahlaves amb el Sakes, Kamboges, Yavanes, Mlechhes i el Kirates i s'hi refereix com aliats militars de vell savi Vasishtha contra el rei vèdic Vishwamitra.[7]

El Kiskindha Kanda del Ramayana associa el pahlaves amb el yavanes, sakes, kamboges, parades (varades), rishikes, uttarakurus, etc. i els localitza tots als territoris més enllà de l'Himàlaia o sigui el país Sakadvipa.[8]

Al MahabharataModifica

A l'UttarapathaModifica

El Mahabharata testifica que el Pandava-putra Nakula havia derrotat els pahlaves durant la seva expedició occidental. Els reis dels pahlaves eren també presents al sacrifici del rei Yudhishtra.

El Mahabharata també associa els pahlaves amb el sakes, yavanes, gandhares, kamboges, tushares, sabares, barbares, etc. i els considera tots com les tribus bàrbares d'Uttarapatha.

A l'Udyoga-ParvaModifica

Però l'Udyoga-Parva del Mahabharata agrupa els pahlaves amb el sakes, parades i els kamboges-rishikes i els localitza tots dins/al voltant de la regió d'Anupa a l'Índia occidental.

Al Mahabharata[9] es pot llegir: "Aquests reis del shakes, pahlaves i darades (en realitat els parades, probablement una equivocació del copista, ja que són els parades i no els darades el grup membre de les Cinc Hordes) i els kamboges Rashikes, són a la part occidental del riu Anupa; aquesta referència implica que seccions del pahlaves, sakes, parades i kamboges també estaven situats a l'Índia occidental prop de Saurashtra/Maharashtra.

En la Guerra KurukshetraModifica

Els pahlavas junt amb els sakes, kirates, yavanes, etc. es van unir amb el fill de Saradwat, Kripacharya, fort i poderós, i van situar les seves posicions militars a la part nord.[10][11]

Al ManusmritiModifica

Al Manusmriti[12] es diu que els pahlaves i unes quantes altres tribus com els sakes, yavanes, kamboges, parades, darades, khases, etc. eren originalment nobles Kshatriyes, però posteriorment, a causa de la seva no-observança dels valuosos codis Kshatriya de cavalleria, es van enfonsar gradualment fins a l'estatus de mlechches.

Al Drama MudrarakshasModifica

El drama budista Mudrarakshas de Visakhadutta i els treballs del jainista Parisishtaparvan, es refereixen a l'aliança de Chandragupta amb el rei de l'Himàlaia Parvatka. Aquesta aliança himalaica va donar a Chandragupa un exèrcit prou poderós compost constituït per les marcials tribus marcials de frontera com els sakes, kamboges, yavanes, parasikes (pahlaves), bahlikes, etc. (predominantment un exèrcit iranià) que va utilitzar per derrotar als successors grecs d'Alexandre el Gran i als governants Nanda de Magadha, i que així Chandragupta va establir el seu Imperi Maurya a l'Índia del nord.[13]

Al Brihat-Katha-ManjariModifica

El Brihat-Katha-Manjari del Kshmendra[14] refereix que al voltant del 400 el rei gupta Vikramaditya (Chandragupta II) "havia "alleugerit la terra sagrada dels bàrbars" com el sakes, mlecches, kamboges, yavanes, tushares, parasikes, hunes, etc. anihilant completament aquesta "gent desbocada" (o infidel o poc recta)

Al KavyamimamsaModifica

Al segle X Kavyamimamsa[15] de Pt Raj Shekhar, encara llista junts als sakes, tushares, vokanes, hunes, kamboges, bahlikes, pahlaves, tanganes, turukshes, etc. i diu que eren tribus localitzades a la divisió Uttarapatha.

ReferènciesModifica

 1. Vegeu: Notes on the Races, Tribes, and Castes inhabiting the Province of Oudh, Lucknow, Oudh Government Press, 1868, pàg. 4; The Geographical Data in Early Puranas, a Critical Studies, 1972, pàg. 135, Dr. M. R. Singh; Sacred Books of the East, XXV, Intr. pàg. cxv, Rapson, Coins of Ancient India, pàg. 37, n.2.
 2. The Geographical Data in Early Puranas, a Critical Studies, 1972, pàg. 135, Dr. M. R. Singh; Sacred Books of the East, XXV, Intr. pàg. cxv; Rapson, Coins of Ancient India, pàg. 37, n.2.
 3. India as Known to Panini, 1954, pàg. 444, Dr. V. S. Agarwala.
 4. Markendeya Purana 57.35.
 5. Vegeu també: Geographical Data in the Early Puranas, 1972, pàg. 134-135, Dr. M. R. Singh.
 6. Vayu Purana I.58.78-83.
 7. Ramayana, 55/2-3
 8. Ramayana Kisk. Kanda, 43-12.
 9. Mahabharata 5.4.15
 10. Mahabharata Bhishma Parva, Cap. 20.
 11. Com que els exèrcits del sakes, yavanes, tukhares, khases, darades havien lluitat sota el comandament suprem de Sudakshin Kamboj, (vegeu referència a The Nations of India at the Battle Between the Pandavas and Kauravas, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1908, pàg 313, 331, pel Dr. F. E. Pargiter, (Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland) és altament probable que els pahlaves també lluitessin sota Sudakshina Kamboj.
 12. Manu Samhita, X.43-44.
 13. Mudrarakshas, Ii.
 14. Brihat-Katha-Manjari 10/1/285-86.
 15. Capítol 17.