Prova d'Anderson-Darling

A l'entorn d'estadística, la prova d'Anderson-Darling és una prova no paramètrica sobre si les dades d'una mostra provenen d'una distribució específica. La fórmula per a l'estadístic A determina si les dades (observar que les dades s'han d'ordenar) venen d'una distribució amb funció acumulativa

on

L'estadístic de la prova es pot llavors comparar contra les distribucions de l'estadístic de prova (depenent que s'utilitza) per determinar el P-valor.