Anatomia descriptiva

(S'ha redirigit des de: Proximal)
Figura 1: Els animals solen canviar de posició respecte del seu entorn.

L'anatomia descriptiva estudia l'estructura del cos humà quant a la seva pura descripció anatòmica. És aquella part de l'anatomia que s'encarrega de la descripció de la forma, superfície, pes, mides, color, etc.

HistòriaModifica

La terminologia anatòmica ha patit diverses modificacions en els últims anys. A finals del segle XIX existia una certa confusió entre els anatomistes de tot el món sobre la terminologia anatòmica, ja que hi havia uns 50.000 termes per descriure les diverses parts del cos i sovint les mateixes estructures eren denominades de diferent manera. Aquestes diferents maneres d'utilitzar els noms depenien, entre altres coses, de l'escola i del país on s'havia format cada anatomista. .
L'any 1975 s'amplia l'anatomia afegint histologia i l'embriologia. L'any 1895 s'unifiquen els nombres de les estructures de la Nòmina Anatòmica de Basilea. Es van incloure uns 5000 termes en llatí (dels 50000 que hi havia).
El Comitè Internacional de la Nòmina Anatòmica i l'Edició de la Nòmina Anatòmica l'any 1955 es modifiquen altra vegada. Les revisions van ser fetes a Jena (1935) i a París (1955).
Comitè Federal sobre Terminologia Anatòmica, modificació feta l'any 1989.
I per últim la Terminologia Anatòmica Internacional, feta l'any 1998, consensuats a nivell internacional. El comitè federatiu es va encarregar d'actualitzar els últims termes de l'anatomia actual.

Posició anatòmicaModifica

 
Posició anatòmica, amb termes d'ubicació
 
Decúbits

L'animal pot modificar la seva posició en el medi, però a més, qualsevol de les seves parts pot variar al seu torn respecte a la resta del cos. Per això és important que les referències descriptives dels organismes es realitzin pel que fa a la posició anatòmica estàndard .

No hi ha una definició formal de la posició anatòmica estàndard emprada en el camp de la Zoologia. Aquesta postura es pot definir lliurement com la posició en la qual l'animal està en descans i qualsevol de les seves parts en línia recta.

Pel que fa als animals amb simetria bilateral, entre els quals s'inclouen els vertebrats, pot afinar i establir la postura anatòmica estàndard com aquella en què l'animal està parat, dret i mirant endavant.[1]

Pel que fa als humans, la posició anatòmica estàndard segueix les pautes indicades per a la resta de vertebrats, però, com bípedes, inclou els següents elements: el cos erecte (de peu ), amb la cap i coll també erectes, mirant al capdavant, cap endavant, amb els braços estesos cap avall, a cada costat del cos, amb els palmells de les mans donant cap endavant (avantbraços en supinació), les puntes dels dits mirant al capdavant, les cames esteses i lleument separades (en abducció), i els turmells i peus igualment estesos (de puntetes, amb la punta del peu assenyalant cap al front). En relació a la cara, aquesta queda mirant al capdavant. En aquesta posició, el ventre (palmell) de cada mà és de situació 'ventral' o anterior, mirant cap endavant, però la planta de cada peu (ventre) mira cap enrere i és de posició dorsal o posterior.

Situat en una taula de dissecció, la posició del cos humà es troba en decúbit supí. És la posició que presenten els cadàvers preparats per a l'autòpsia, amb els braços rotats cap a fora de manera que els polzes queden allunyats del tronc i els palmells endavant.[2][3] El que abans mirava cap endavant ara mira cap amunt i el que abans mirava cap enrere mira ara cap avall.

Pla de FrankfurtModifica

També conegut com a pla aurículo-orbital, el pla de Frankfurt es va adoptar al Congrés Mundial d'Antropologia que es va celebrar a l'esmentada ciutat alemanya el 1884, com la posició anatòmica estàndard del crani humà.

El pla horitzontal està delimitat per l'extrem inferior de l'òrbita esquerra i el marge superior d'ambdós meats auditius externs.

Aquesta posició estàndard pot ser també emprada per als homínids i fins i tot per a la totalitat dels primats, però no per a altres grups animals.

Plans, eixos i punts de referència per estudiar el cos humàModifica

Plans anatòmicsModifica

Els plans anatòmics són plans imaginaris que passen per el cos en posició anatòmica. N'hi ha tres:

 
Plans anatòmics

Relatius al cosModifica

 • Pla frontal: Qualsevol pla vertical, paral·lel a l'eix major del cos, perpendicular al pla sagital i que divideix el cos en una part frontal i una dorsal.
 • Pla horitzontal: Qualsevol pla transvers perpendicular a l'eix longitudinal del cos.
 • Pla sagital: qualsevol dels plans verticals que passen pel cos o per un membre o òrgan, paral·lels al pla medià, i el divideixen en una part esquerra i una part dreta.

Relatius a un membre o òrganModifica

 • Pla axial: El que és paral·lel a l'eix longitudinal d'una estructura.
 • Pla transvers: Pla horitzontal que estableix angles rectes amb l'eix longitudinal d'una estructura.

Eixos anatòmicsModifica

Eix anteroposterior
El definit pels extrems o regions cranial (anterior) i caudal (posterior).[4][5][6][7]
Regió cranial 

També dita extrem anterior o cefàlic, es defineix per la posició de la part anterior del cap. En els animals bípedes, en lloc d'anterior s'empra el terme superior.

Regió caudal 
També conegut com a extrem posterior està definit per la regió de la cua o pol oposat al cap.

Eix anteroposteriorModifica

El definit pels extrems o regions craneo (anterior) i caudal (posterior).[4][5][7]

Regió cranialModifica

També anomenat extrem anterior, rostral o cefàlic, es defineix per la posició frontal del cap. En animals bípedes, d'anterior s'empra el terme superior.

Regió caudalModifica

També conegut com a extrem posterior està definit per la regió de la cua o pol oposat al capdavant. En animals bípedes, en lloc de posterior s'empra el terme inferiors, si bé és cert els eixos transversals pots ser verticals però alhora anteroposterior

Eix dorsoventralModifica

El definit pels extrems o regions dorsal i ventral.

Regió dorsalModifica

En els vertebrats quadrúpedes, es defineix la regió dorsal com la que quedaria més allunyada del sòl si es dividís el cos per la meitat emprant un pla imaginari paral·lel a aquest. Per extensió, en altres animals no vertebrats el cos adquireixi una postura anatòmica estàndard l'eix major sigui paral·lel al sòl es considera regió dorsal la delimitada de la mateixa manera. En els bípedes, la regió dorsal és el resultat de girar el pla traçat els mateixos 90° que l'eix major del cos de l'animal.

En els vertebrats, aquesta regió coneix àrees amb denominacions específiques:

Regió toràcica 
La delimitada per les vèrtebres toràciques. Pot ser anomenada esquena.
Regió lumbar 
La delimitada per les vèrtebres lumbars.
Regió coxígea 
La delimitada per les vèrtebres coxígeas. En alguns quadrúpedes és coneguda com a gropa.
Regió ventral 
Traçant el mateix pla emprat per a la definició de la regió dorsal, es coneix com a regió ventral la que queda més propera a terra i que com aquella, té també àrees amb denominacions específiques: la que queda més propera a terra i que com aquella, té també àrees amb
Regió pectoral
La delimitada per la caixa toràcica, de manera que també és coneguda com a regió toràcica ventral. Pit és un dels noms emprats popularment per referir-s'hi.
Regió abdominal 
La delimitada per la cavitat homònima. També es coneix com a abdomen o ventre.

Eix lateralModifica

També conegut com a eix esquerra-dreta és el definit pels costats de l'animal prenent com a referència el pla perpendicular a terra que divideix el cos per l'eix major.

Delimita els costats dret i esquerre que es prenen sempre referits a l'animal i mai respecte a un possible objectiu que estigués davant seu.

Eix lateromedialModifica

L'eix lateromedial discorre entre el punt mitjà del cos i un dels costats (esquerre o dret).

Resulta obvi que l'extrem lateral és el corresponent a qualsevol dels costats del cos, i l'extrem medial el que se situa a l'interior d'aquest.

Eix proximal-distalModifica

Els extrems proximal i distal que delimiten aquest eix, són emprats per definir la posició que ocupen els apèndixs del cos pel que fa a aquest.

Extrem proximalModifica

És el més proper al cos de l'animal. En el cas de les extremitats, serien els extrems proximals els caps de l'húmer i del fèmur, és a dir, les articulacions dels membres amb el tronc.

Extrem distalModifica

És el més allunyat del cos de l'animal. Les falanges de mans i peus i la punta de les banyes, les orelles o de la cua serien els extrems distals d'aquests apèndixs.

Línies corporalsModifica

Els punts oposats i els eixos delimitats per aquests, es projecten en la superfície del cos formant quatre línies paral·leles a l'eix antero-posterior:

Línia mitjana dorsalModifica

Línia imaginària que discorre entre els extrems cranial i caudal dividint la regió dorsal en dues meitats: esquerra i dreta. En animals vertebrats discorre paral·lela a la columna vertebral.

Línia mitjana ventralModifica

Línia imaginària que discorre entre els extrems cranial i caudal dividint la regió ventral en dues meitats: esquerra i dreta.

Línies mitjanes lateralsModifica

Línies imaginàries que discorren entre els extrems cranial i caudal dividint les regions laterals dreta i esquerra en dues meitats cadascuna: dorsal i ventral.

Nomenclatura del movimentModifica

El moviment de flexió-extensió es fa al voltant de l'eix transversal (dreta- esquerra) i sobre un pla sagital.

 • Flexió → disminució de l'angle entre dos ossos o zones.
 • Extensió → augment de l'angle entre dos ossos o zones. A vegades, una hiperextensió pot provocar traumatismes.

En l'extremitat superior, els músculs flexors són anteriors i els extensors són posteriors. En canvi, en l'extremitat inferior, els músculs flexors són posteriors i els extensors són anteriors.

El moviment d'abducció-adducció (ABD-ADD) es fan al voltant de l'eix antero-posterior i sobre un pla frontal (en les mans i els peus, l'eix del mig passa a estar en el dit cor):

 • Abducció → separació de l'eix del mig del cos.
 • Adducció → aproximació de l'eix del mig del cos.

El moviment de rotació es fa al voltant de l'eix vertical i sobre un pla transversal:

 • Rotació interna → s'apropa al centre del cos.
 • Rotació externa → S'allunya del centre del cos.

Però existeixen altres moviments, típics de les articulacions concretes, com ara:

 • PronacióSupinació → Ho fa l'avantbraç i la . La pronació consisteix a moure el palmell de la mà cap a baix i la supinació és moure el palmell de la mà cap amunt.
 • InversióEversió → Passa al peu. L'eversió és quan la planta del peu mira cap a fora i la inversió és quan la planta del peu mira cap endins.
 • Flexió dorsalFlexió plantar → Passa al peu. La flexió plantar és flexionar el peu per posar-te de “puntetes”. En canvi, la flexió dorsal és flexionar el peu cap amunt com si els dits del peu senyalessin cap amunt.
 • ElevacióDepressió → Passa a l'esquena. Elevar significa pujar l'esquena cap amunt i la depressió significa baixar l'esquena cap a baix.
 • AnteversióRetroversió → És quan els òrgans o estructures es recolzen en el seu eix transversal, s'inclinen cap endavant (anteversió) o cap enrere (retroversió).
 • AntepulsióRetropulsió → Passa en un pla sagital. És la projecció cap endavant (antepulsió) o cap enrere (retropulsió). És típica de l'espatlla.
 • ProtusióRetrusió → Passa en la mandíbula. La protusió és el moviment de moure la mandíbula cap endavant i la retrusió és moure la mandíbula cap endins.
 • Inclinació → Passa al tronc. Inclinar cap a un costat significa moure el tronc cap a un costat (la part inferior del tronc es queda quieta).
 • Circumducció → Ho fan les articulacions amb superfície esfèrica. És la suma de tots els moviments i de tots els plans. La més característica és el glen humeral.
 • OposicióReposició → passa en la mà. L'oposició és apropar el dit gros als altres dits i la reposició és tornar a la posició anatòmica.

ProporcionsModifica

En els adults, la longitud del cos és 8 vegades la longitud del cap i la línia mitjana creua el pubis. En canvi els nens, la longitud del seu cos és 4 vegades la longitud del cap i la línia mitjana creua el melic. Leonardo da Vinci va estudiar la proporció en l'home de Vitruvi. Els seus estudis sobre l'home i la seva proporció van ser molt importants. Les proporcions que va establir Leonardo da Vinci amb els seus estudis amb l'home de Vitruvi van ser:

 • Un palmell equival a l'amplada de quatre dits.
 • Un peu equival a l'amplada de quatre palmells (12 polzades).
 • Un avantbraç equival a l'amplada de sis palmells.
 • L'alçada d'un home són quatre avantbraços (24 palmells).
 • Una passa és igual a un avantbraç.
 • La longitud dels braços estesos (envergadura) d'un home és igual a la seva alçada
 • La distància entre el naixement dels cabells i el mentó és un dècim de l'alçada d'un home.
 • L'alçada del cap fins al mentó és un vuitè de l'alçada d'un home.
 • La distància entre el naixement dels cabells a la part superior del pit és un setè de l'alçada d'un home.
 • L'alçada del cap fins al final de les costelles és un quart de l'alçada d'un home.
 • L'amplada màxima de l'espatlla és un quart de l'alçada d'un home.
 • La distància del colze a l'extrem de la mà és un cinquè de l'alçada d'un home.
 • La distància del colze a l'aixella és un vuitè de l'alçada d'un home.
 • La longitud de la mà és un dècim de l'alçada d'un home.
 • La distància del mentó al nas és un terç de la longitud de la cara.
 • La distància del colze a l'extrem de la mà és un cinquè de l'alçada d'un home.
 • La distància del colze a l'aixella és un vuitè de l'alçada d'un home.
 • La longitud de la mà és un dècim de l'alçada d'un home.
 • La distància del mentó al nas és un terç de la longitud de la cara.
 • La distància entre el naixement dels cabells i les celles és un terç de la longitud de la cara.
 • L'alçada de l'orella és un terç de la longitud de la cara.
 • La distància des de la planta del peu fins a sota el genoll és la quarta part de l'home.
 • La distància des de sota el genoll fins a l'inici dels genitals és la quarta part de l'home.
 • L'inici dels genitals marca la meitat de l'alçada de l'home.

Simetria humanaModifica

Hi ha una simetria des d'un punt de vista dels ossos (solem tenir dos iguals, un a cada costat); això no passa amb les vísceres, en les que hi ha una lateralització.

BiotipologiaModifica

El biòtop o fenotípic extern (l'aspecte) és el conjunt de qualitats morfològiques ja siguin hereditàries (genètiques) o adquirides (obtingudes degut a l'ambient, com per exemple la nutrició, la retenció de líquids el desenvolupament muscular. Si es mesura per la massa, utilitzem l'índex de massa corporal (IMC) de Quételet. És un índex que només és aplicable a majors de 18 anys, ja que es considera una edat en la qual el cos ja ha estat desenvolupat. L'IMC és el pes dividit per l'estatura al quadrat (kg/m2). No té unitats. L'índex ideal en els homes és de 20 - 25 i en les dones l'índex ideal és de 18,5 – 25. Si es mesura per la forma, utilitzem l'índex de Rees i Eysenck. L'índex és l'altura multiplicada per 100 i dividida per el diàmetre transvers del tòrax i finalment ho multipliquem per 6. Depenent del resultat es pot classificar en:

 • Estructures verticals o allargades (leptosòmics o longilis) → Quan el resultat és més de 100. Domina la talla sobre el pes i la longitud sobre les mides transversals i sagitals.
 • Estructures horitzontals o gruixudes (picnics o brevilinis) → Quan el resultat és menor de 90. Hi ha un domini del pes sobre la talla i els diàmetres transversals i sagitals sobre la longitud.

La forma del cos humà, també es pot definir amb els conceptes de E. Kretschmer i Sheldon:

E. Kretschmer va ser un psiquiatre i neuròleg. L'any 1924 va definir el concepte forma i va anomenar les diferents formes que pot tenir un cos humà.

 
El primer cos és del tipus atlètic segon Kretschmer o mesomorf segons Sheldon, després trobem al cos humà normal i finalment tenim a d'alt el leptosòmic segon Kretschmer o ectomorf segons Sheldon i a baix el picnic segons Kretschmer o endomorf segons Sheldon.

L'any 1929 va ser nominat al Premi Nobel de Fisiologia o Medicina. Va morir l'any 1964.

Segon Kretschmer hi havia quatre tipus de formes del cos humà:

 • Leptosòmic → Predomini de les formes allargades.
 • Picnic → Predomini de les formes rodones.
 • Atlètic → Predomina la gran musculatura.
 • Dipàsic → És el cos que tenen les persones amb deformacions.

William Herbert Sheldon va ser un psicòleg i numismàtic americà. Va crear també uns altres concepte de la forma que pot tenir un cos humà, diferents a les que va crear Kretschmer. Segons Sheldon, el cos pot ser:

 • Ectomorf → Si predomina les formes allargades
 • Endomorf → Si predomina les formes rodones.
 • Mesomorf → Si predomina una gran musculatura.

ReferènciesModifica

 1. Campbell and Reece (2005)
 2. Marieb (1995)
 3. Tortora and Derrickson (2006)
 4. 4,0 4,1 Kardong (2005).
 5. 5,0 5,1 Hickman et al. (2003).
 6. Houseman (2003).
 7. 7,0 7,1 Wischnitzer (1993).

Vegeu tambéModifica

BibliografiaModifica

 • Diccionari Enciclopèdic de Medicina.
 • Atkins, B.T., Duval, A., Lewis, H.M.A., and Milne, R.C. (1993) Collins-Robert French-English, English-French Dictionary (2nd ed.) HarperCollins, Glasgow UK and Le Robert, Paris, France. ISBN 0-06-275513-7.
 • Barber, K., ed. (1998) The Canadian Oxford English Dictionary. Oxford University Press, Don Mills, ON, Canada. ISBN 0-19-541120-X.
 • Campbell, N.A. and Reece, J.B. (2005) Biology (7th ed.) Pearson, San Francisco, CA, USA. ISBN 0-8053-7166-4.
 • Hickman, C.P., Jr., Roberts, L.S. and Larson, A. (2003) Animal Diversity (3rd ed.) McGraw-Hill, New York, NY, USA. ISBN 0-07-234903-4.
 • Houseman, J. (2003) Digital Zoology, v. 2.0. McGraw-Hill, New York, NY, USA. ISBN 0-07-256481-4.
 • Kardong, K. (2005) Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution (4th ed.) McGraw-Hill, New York, NY, USA. ISBN 0-07-290956-0.
 • Marieb, E.N. (1995) Human Anatomy and Physiology (3rd ed.) Benjamin/Cummings, Redwood City, CA, USA. ISBN 0-8053-4281-8.
 • Miller, S.A. (2002) General Zoology Laboratory Manual (5th ed.) McGraw-Hill, New York, NY, USA. ISBN 0-07-252837-0 (Mix from ISBN 0-07-243559-3).
 • Ruppert, E.E., Fox, R.S. and Barnes, R.D. (2004) Invertebrate Zoology: A Functional Evolutionary Approach (7th ed.) Thomson, Belmont, CA, USA. ISBN 0-03-025982-7.
 • Tortora, G.J. and Derrickson, B. (2006) Principles of Anatomy and Physiology (11th ed.) Wiley, Hoboken, NJ, USA. ISBN 0-471-68934-3.
 • Wischnitzer, S. (1993) Atlas and Dissection Guide for Comparative Anatomy (5th ed.) W.H. Freeman, New York. ISBN 0-7167-2374-3.
 • Prometheus Texto y Atlas de Anatomía 2ª edición. Tomo 1 Anatomía general y Aparato Locomotor.
 • Gray Anatomía para estudiantes Elsevier

Enllaços externsModifica