Graus militars de la Unió Soviètica

(S'ha redirigit des de: Rangs militars de la Unió Soviètica)

Els graus militars de la Unió Soviètica són els introduïts després de la Revolució d'Octubre de 1917. En aquells moments, l'escalafó de graus de la Rússia imperial va ser abolit, com a part dels privilegis del dvorianstvo (l'antiga noblesa russa).

Immediatament després de la Revolució, els graus militars foren abolits per a establir un sistema de "graus posicionals": hom designava simplement comandant (komandir) tot militar que tingués comandament sobre altres, amb un qualificatiu indicant la funció concreta; per exemple, comandant de Regiment, comandant de Cos d'Exèrcit. D'acord amb el costum soviètic de l'època, sovint s'empraven acrònims del nom sencer: per exemple, KomKor era l'acrònim de "comandant de Cos d'Exèrcit", KomDiv ho era de "comandant de Divisió", KomBat ho era de "comandant de Batalló", i així successivament. Tots aquests acrònims han sobreviscut en l'ús informal fins a l'actualitat.

D'altra banda, i en la mateixa línia revolucionària, s'aboliren les denominacions de soldat ('soldat') i de matrós ('mariner'), substituïdes, respectivament, pels neologismes krasnoarméiets (literalment, 'de l'Exèrcit Roig, exercitrogenc') i krasnoflótets (literalment, 'de la Flota Roja, flotarogenc').

El 1935 es restauraren els graus militars des de sergent major fins a coronel, alhora que hom nomenava diversos mariscals de la Unió Soviètica. Els graus del generalat foren restablerts al maig de 1940, i els graus inferiors, fins al de caporal, el novembre de 1940. La denominació d'aquests graus es basava en els usos de l'Imperi rus, si bé amb alguna modificació. El 1943 es restauraren les divises de grau segons l'estil imperial, tot i que adaptades, i es recuperaren les denominacions tradicionals de 'soldat' i de 'mariner'.

Els graus deixaren d'usar-se el 1991, en dissoldre's la Unió Soviètica i, per tant, les Forces Armades de l'URSS. Emperò, els graus i, en part, les divises, han perdurat en els exèrcits de Rússia, d'Ucraïna i de Bielarús.

HistòriaModifica

L'Exèrcit Roig inicial abandonà la institució del cos d'oficials professionals com a "herència del tsarisme" i, òbviament, contrària als principis revolucionaris. En particular, es condemnà l'ús del mot oficial, i en lloc seu s'usà el de comandant (komandir). L'Exèrcit Roig abandonà els graus militars i les corresponents divises de pala, i s'usaren títols purament formals com "comandant de Divisió", "comandant de Cos d'Exèrcit", etc.; l'equivalent de les divises fou un sistema de triangles, requadres i diamants que simbolitzava la funció del comandant. El 1924, aquest sistema se suplementà amb "categories de servei", de K-1 (la més baixa) a K-14 (la màxima). Aquestes indicaven més aviat l'experiència i les qualificacions del comandant. La divisa ara distingia la categoria, no pas la posició com a comandant. No obstant això, encara calia fer servir els títols funcionals per a adreçar-se als comandants.

El 22 de setembre de 1935, l'Exèrcit Roig abandonà les categories de servei i restaurà els graus des de sergent major (starxinà) fins a coronel (polkóvnik), més el mariscalat, però excloent el generalat, així com els graus inferiors (de sotsoficial per sota de starxinà, i de tropa). Aquests graus, això no obstant, eren una barreja única dels graus tradicionals i dels títols funcionals: per exemple, entre els graus hi havia els de tinent (grau d'oficial, restaurat) i komdiv (perquè es correspondria amb el generalat). Això es complicava amb els oficials polítics ("comissari de Brigada", "comissari d'Exèrcit de 2n grau") i amb els cossos tècnics ("enginyer de tercer grau", "enginyer de Divisió"), així com amb els cossos administratius, sanitaris i la resta de no combatents.

Com ja s'ha dit, el grau de mariscal de la Unió Soviètica (Маршал Советского Союза) fou introduït el 22 de setembre de 1935, conjuntament amb els citats. Havent estat liquidats la majoria de mariscals el 1937 durant les Grans Purgues, hi hagué nous nomenaments al mariscalat el 17 de març de 1940, a proposta de l'únic supervivent, Voroixílov.

El 22 de novembre de 1940 tingueren lloc noves modificacions del sistema:

  • els graus de general (Exèrcit) i d'almirall (Armada) reemplaçaren els graus funcionals de kombrig, komdiv, komkor, komandarm, si bé la resta de graus funcionals restà inalterada (comissari de Divisió, enginyer de Divisió, etc.). Es conservaren les distincions d'arma o servei (per exemple, general de Cavalleria, mariscal de Tropes Blindades, etc.);
  • foren restaurats els graus de tropa i els de sotsoficialitat per sota de starxinà (caporal, sergent, etc.), i alhora hom reintroduí el grau de podpolkóvnik (tinent coronel: fins llavors, hom passava directament de major a coronel).

D'aquesta manera, a 22 de novembre de 1940 pràcticament hom havia restaurat el sistema emprat per l'Exèrcit Imperial Rus a la conclusió de la seva participació en la Primera Guerra Mundial.

A inicis de 1942, tots els graus funcionals dels cossos tècnics i administratius van regularitzar-se (per exemple, "coronel enginyer", "capità del Servei d'Intendència", etc.).

El 9 d'octubre de 1942 les autoritats aboliren el comissariat militar, així com els graus de comissari. Els graus funcionals només sobreviurien als cossos mèdics, veterinaris i legislatius.

El 6 de gener de 1943 es produí una unificació del sistema que abolí tots els graus funcionals escadussers.[1] Alhora es restauraren les denominacions tradicionals de soldat i de matrós en substitució, respectivament, de krasnoarméiets i de krasnoflótets. El termes genèrics sotsoficial (únter-ofitser) i oficial (ofitser) esdevingueren reglamentaris. Tot plegat, juntament amb l'adopció d'un nou sistema de divises de pala que denotaven el grau; l'estil tsarista, doncs, substituïa la simbologia matemàtica ja tradicional de l'Exèrcit Roig.

Els graus i les divises de 1943 no canviaren gaire fins als darrers dies de l'URSS (l'actual Exèrcit Rus fa servir el mateix sistema); tot i que l'antic sistema de graus funcionals de kcmbat (comandant de Batalló o Bateria), kombrig (comandant de Brigada) i komdiv (comandant de Divisió) continuen en l'ús informal.

Taula de grausModifica

Aquesta taula mostra l'estructura de graus en ús fins poc abans del col·lapse de la Unió Soviètica; durà aproximadament entre 1943 i 1991:

Categoria Graus de totes
les Forces Armades Soviètiques
(Exèrcit i Tropes Internes)
Forces Aèries Soviètiques
i graus d'altres branques militars
(Aviació, Artilleria, Forces Blindades,
Forces d'Enginyers i de Senyals,
Servei Mèdic, Servei Judicial Militar)
Graus de la Marina Soviètica
Comandant suprem Generalíssim de la Unió Soviètica
Генерали́ссимус Сове́тского Сою́за
Oficials suprems Mariscal de la Unió Soviètica
Ма́ршал Совéтского Сою́за
Almirall de la Flota de la Unió Soviètica
Адмира́л Фло́та Совéтского Сою́за
Mariscal en cap de branques
гла́вный ма́ршал ро́да во́йск
Mariscal de branques
ма́ршал ро́да во́йск
Oficials generals General d'Exèrcit
en rus Gueneral armii
генера́л а́рмии
Almirall de la Flota
en rus rus: admirа́l flóta
адмира́л фло́та
Coronel general
en rus Gueneral polkóvnik
генера́л-полко́вник
Coronel General de branques
en rus Gueneral polkóvnik róda vóisk
генера́л-полко́вник ро́да во́йск
Almirall
en rus admirа́l
адмира́л
Tinent general
en rus Gueneral−leitenant
генера́л-лейтена́нт
Tinent general de branques
en rus Gueneral−leitenant róda vóisk
генера́л-лейтена́нт ро́да во́йск
Vicealmirall
en rus vitse-admirа́l
ви́це-адмира́л
Major general
en rus Gueneral−maiór
генера́л-майо́р
Major general de branques
en rus Gueneral−maiór róda vóisk
генера́л-майо́р ро́да во́йск
Contraalmirall
en rus kóntr-admirа́l
ко́нтр-адмира́л
Oficials superiors
o
Oficials amb grau de camp
Coronel
en rus Polkóvnik
полко́вник
Coronel de Servei
(Servei Mèdic, Servei Judicial Militar)
en rus Polkóvnik meditsinskoi sluzhby
полко́вник юстиции

полко́вник медицинской службы,
полко́вник юстиции
Capità de 1a classe
en rus kapitа́n pervogo rа́nga
капита́н 1-го ра́нга
Tinent coronel
en rus Podpolkóvnik
подполко́вник
Tinent coronel de Servei
(Servei Mèdic, Servei Judicial Militar)
en rus Podpolkóvnik meditsinskoi sluzhby
Podpolkóvnik justitsii

подполко́вник медицинской службы
подполко́вник юстиции
Capità de 2a classe
en rus kapitа́n vtorógo rа́nga
капита́н 2-го р́анга
Major
en rus maiór
майо́р
Major de Servei
(Servei Mèdic, Servei Judicial Militar)
en rus maiór meditsinskoi sluzhby
maiór justitsii

майо́р медицинской службы
майо́р юстиции
Capità de 3a classe
en rus kapitа́n tret'ego rа́nga
капита́н 3-го р́анга
Oficials inferiors
o
Oficials amb grau de Companyia
Capità
en rus kapitа́n
капита́н
Capità de Servei
(Servei Mèdic, Servei Judicial Militar)
en rus kapitа́n meditsinskoi sluzhby
kapitа́n justitsii

капита́н медицинской службы
капита́н юстиции
Tinent capità
en rus kapitа́n-leitenа́nt
капита́н-лейтена́нт
Tinent superior
en rus stа́rxii leitenа́nt
ста́рший лейтена́нт
Tinent de Servei
(Servei Mèdic, Servei Judicial Militar)
en rus stа́rxii leitenа́nt meditsinskoi sluzhby
stа́rxii leitenа́nt justitsii

ста́рший лейтена́нт медицинской службы
ста́рший лейтена́нт юстиции
Tinent superior
en rus stа́rxii leitenа́nt
ста́рший лейтена́нт
Tinent
en rus leitenа́nt
лейтена́нт
Tinent de Servei
(Servei Mèdic, Servei Judicial Militar)
en rus lejtenant meditsinskoi sluzhby
leitenа́nt justitsii

лейтена́нт медицинской службы
лейтена́нт юстиции
Tinent
en rus leitenа́nt
лейтена́нт
Tinent inferior
en rus mlа́dxii leitenа́nt
мла́дший лейтена́нт
Tinent inferior de Servei
(Servei Mèdic, Servei Judicial Militar)
en rus mlа́dxii leitenа́nt meditsinskoi sluzhby
mlа́dxii leitenа́nt justitsii

мла́дший лейтена́нт медицинской службы
мла́дший лейтена́нт юстиции
Tinent inferior
en rus mlа́dxii leitenа́nt
мла́дший лейтена́нт
Sots-oficials Sots-oficial superior
en rus starxii pràporsxik
ста́рший пра́порщик
Sots-oficial superior de Servei Mèdic
en rus starxii pràporsxik meditsinskoi sluzhby
ста́рший пра́порщик медицинской службы
Guardiamarina superior
ста́рший ми́чман
Sots-oficial
en rus pràporsxik
пра́порщик
Sots-oficial de Servei Mèdic
en rus pràporsxik meditsinskoi sluzhby
пра́порщик медицинской службы
Guardiamarina
ми́чман
Sergents
i
Contramestres
Sergent major
en rus starxinà
старшина́
Sergent major de Servei Mèdic
en rus starxinà meditsinskoi sluzhby
старшина медицинской службы
Contramestre de navili en cap
en rus glа́vny korabel'ny starxinà
гла́вный корабе́льный старшина́
Sergent superior
en rus starxyj serjant
'
ста́рший сержа́нт
Sergent de Servei Mèdic
en rus starxy serjant meditsinskoi sluzhby
ста́рший сержа́нт медицинской службы
Contramestre en cap
en rus glа́vny starxinà
гла́вный старшина́
Sergent
en rus serjant
сержа́нт
Sergentde Servei Mèdic
en rus serjant meditsinskoi sluzhby
сержа́нт медицинской службы
Contramestre de 1a classe
en rus Starxinà pervoi stat'i
старшина́ 1-й статьи́
Sergent inferior
en rus mlа́dxii serjа́nt
'
мла́дший сержа́нт
Sergent inferior de Servei Mèdic
en rus mlа́dxii serjа́nt meditsinskoi sluzhby
мла́дший сержа́нт медицинской службы
Contramestre de 2a classe
en rus Starxinà vtorói stat'i
старшина́ 2-й статьи́
Soldats,
mariners,
aviadors
Soldat de primera classe
en rus iefréitor
ефре́йтор
Soldat de primera classe de Servei Mèdic
en rus iefréitor meditsinskoi sluzhby
ефре́йтор медицинской службы
Mariner superior
en rus stа́rxii matrós
ста́рший матро́с
Soldat ras
en rus riadovói
рядово́й
Soldat de Servei Mèdic
en rus riadovói meditsinskoi sluzhby
рядово́й медицинской службы
Mariner
en rus matrós
матро́с

Taula de graus de l'Exèrcit RoigModifica

                           
Generalíssim de la Unió Soviètica Mariscal de la Unió Soviètica Mariscal en cap
(segons l'arma)
General d'Exèrcit Coronel general Tinent general Major general Coronel Tinent coronel Major Capità Tinent superior Tinent Tinent inferior
           
Starxinà Sergent superior Sergent Sergent inferior Caporal soldat

Taula de graus de la Flota RojaModifica

                       
                       
Almirall de la Flota de la Unió Soviètica Almirall de la Flota
(1r disseny)
Almirall Vicealmirall Contraalmirall Capità,
1a classe
Capità,
2a classe
Capità,
3a classe
Capità
tinent
Tinent superior Tinent Tinent inferior
Sots-oficials i Marineria                
Guardiamarina superior Guardiamarina Contramestre
de vaixell en cap
Contramestre en cap Starxinà,
1a classe
Starxinà,
2a classe
Mariner superior Mariner

BibliografiaModifica

ReferènciesModifica

  1. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении новых знаков различия для личного состава Красной Армии» от 6 января 1942 года // Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик : газета. — 1943. — 10 января (№ 2 (208)). — С. 1 — 2.