República parlamentària

Una república parlamentària és un tipus de república que opera governada per un sistema polític parlamentari al qual el govern executiu deriva la seva legitimitat a la cambra legislativa (parlament).

Actualment, la majoria de repúbliques parlamentàries presenten una diferència clara entre els papers del cap d'Estat i el del cap de govern, sent aquest darrer qui a la pràctica té realment el poder. En canvi, a les repúbliques parlamentàries amb sistemes presidencials, aquests dos rols, el de representació diplomàtica o simbòlica i el de poder executiu, recauen a la mateixa persona.