La ruta del mevalonat és la ruta metabòlica cel·lular de formació de difosfat de dimetilal·lil (DMAPP) i difosfat d'isopentil (IPP) a partir d'acetil-CoA. Aquesta ruta biosintètica, present en tots els eucariotes superiors i alguns bacteris, és fonamental en la biosíntesi de diverses famílies de molècules, com els terpens i terpenoides o els esteroides.[1]

Ruta del mevalonat

Etapes modifica

En primer lloc, l'acetoacetil-CoA acetiltransferasa (ACAT) catalitza la condensació de dues molècules d'acetil-CoA per formar-ne una d'acetoacetil-CoA

Mitjançant l'HMG-CoA sintasa, una altra molècula d'acetil-CoA condensa amb l'acetoacetil-CoA per formar el 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzim A (HMG-CoA).

 

Aquest HMG-CoA es redueix mitjançant l'HMG-CoA reductasa per formar el mevalonat.

 

La mevalonat cinasa transfereix un grup fosfat al mevalonat per formar el 5-fosfomevalonat.

 

Un altre grup fosfat s'afegeix, mitjançant la fosfomevalonat cinasa, per formar el 5-pirofosfomevalonat.

 

Mitjançant la fosforilació del grup hidroxil, seguida de la descarboxilació i l'alliberament d'un grup fosfat, la pirofosfomevalonat descarboxilasa transforma el pirofosfomevalonat a pirofosfat d'isopentil.

 
 

Finalment, la isomerització mitjançant la isopentil pirofosfat isomerasa dona lloc al difosfat de dimetilal·lil (DMAPP).

 

Vegeu també modifica

Referències modifica

  1. McKee, T., McKee, J. Bioquímica, la base molecular de la vida. McGraw Hill, 2003(castellà)