Subespai vectorial

En àlgebra lineal, donat un espai vectorial E sobre un cos K, un subespai vectorial de E és una part no buida F de E estable per a les combinacions lineals

. En altres paraules, aquesta part ha de verificar:

 • La suma vectorial de dos vectors de F pertany a F;
 • La multiplicació d'un vector de F per un escalar pertany a F.

Aquestes condicions imposen que el vector nul pertanyi a F. Proveït de les lleis induïdes F és un K-espai vectorial. L'espai nul i l'espai total són respectivament els subespais vectorials més petit i més gran de E. En general, una unió finita de subespais vectorials no és estable per combinacions lineals. Tanmateix, donada una família de subespais vectorials de E, la seva intersecció és un subespai vectorial de E. La suma de la família és el subespai més petit que contingui tots els Fi.

Definició equivalentModifica

El subconjunt F és un  -subespai vectorial de E, si i només si:

 •  
 •   ;
 •   ;
 •  .

Això equival a:

 •  
 •  ;
 •  .

En altres paraules, F és un subespai vectorial de E, si i només si no és buit i és estable per a les combinacions lineals.

Nota: en tot espai vectorial E no reduït a  , hi ha almenys dos subespais vectorials. Són   i E mateix: se'n diu els dos subespais vectorials trivials.

Observació 1: un subespai vectorial F de E conté necessàriament el vector nul   de E (en efecte, com que F és no buit, existeix almenys un element   de F; llavors, per a tot   en  ,   pertany a F; la tria   dona  ).

És per això, quan es tracta de demostrar que un subconjunt F de E és un subespai vectorial de E, sovint es comença comprovant que F no sigui buit assegurant-se que conté el vector nul (si no el conté, immediatament hi ha contradicció).

Observació 2: quan E no es redueix a  , es defineix en el conjunt   una relació d'equivalència R que consisteix a dir que dos elements V i W estan relacionats per R si existeix un element k no nul del cos commutatiu K tal que W = k V. Llavors P, el conjunt quocient de G per R, té una estructura molt rica d'espai projectiu.

Intersecció de dos subespais vectorialsModifica

PropietatModifica

Siguin   i   dos subespais vectorials de E. Llavors:

 •   és un subespai vectorial de E.

Més generalment, tota intersecció de subespais vectorials és un subespai vectorial, és a dir que: per a tota família   de subespais vectorials de  ,   és un subespai vectorial de  .

Unió de subespais vectorialsModifica

En el cas general, l'estructura de subespai vectorial no és estable per la unió. Existeix dues proposicions que tracten aquest cas.

 • E és aquí de dimensió finita, i el seu cos associat és de cardinal infinit. Si   és una família finita de subespais vectorials de E tots diferents de E, llavors la unió de la família   és diferent de E.
 • Si   és una família de subespais vectorials de E tal que la unió de dos elements d'aquesta família sempre estigui inclosa en un tercer element de la família, llavors la unió de la família   és un subespai vectorial de E.

Suma de dos o diversos subespais vectorialsModifica

DefinicióModifica

Siguin   i   dos subespais vectorials de E. Es defineix el subconjunt següent de E:

 .

Propietat i definicióModifica

 •   és un subespai vectorial de E que conté a la vegada   i  . Se l'anomena suma de   i  .
 • Si F és un subespai vectorial de E que conté a la vegada   i  , llavors  .
És per què es diu que   és el subespai vectorial més petit de E que conté  . Això equival a:
 •   és la intersecció de tots els subespai vectorials de E que contenen  .

Nota: la unió de dos subespais vectorials no és, en general, un subespai vectorial; perquè ho sigui, cal i n'hi ha prou que un dels dos estigui inclòs en l'altre.

GeneralitzacióModifica

Siguin   m subespais vectorials de E. Es defineix el subconjunt següent de E:

 .
És el conjunt dels vectors de E que admeten almenys una descomposició en suma de vectors que pertanyen a respectivament als subespais vectorials   (si aquesta descomposició és a més única, la suma dels subespais s'anomena directa.

Llavors:

 •   és un subespai vectorial de E que conté a la vegada  . Se l'anomena suma d'aquests subespais.
 • Si F és un subespai vectorial de E que conté a la vegada  , llavors  .
Es diu també que   és el subespai vectorial més petit de E que conté  .

Subespai vectorial generatModifica

DefinicióModifica

Sigui A una part qualsevol de E.

 • Si A és no buit, es defineix el subconjunt següent de E:
 .
(així,   és per definició el conjunt de les combinacions lineals d'elements de A ).
 • Es completa aquesta definició posant  .

Propietat 1Modifica

Sigui A una part de E .

 • El conjunt   és un subespai vectorial de E, i conté A.
 • Si F és un subespai vectorial de E que conté A, llavors  .
És per això que es diu que   és el subespai vectorial més petit de E que contenint A.
Se l'anomena subespai vectorial de E generat per A.
 • El subespai vectorial generat per A és la intersecció de tots els subespais vectorials de E que contenen A.

Nota: es considera l'aplicació  , on   designa el conjunt de les parts de E.

Es designa per A i B dues parts qualssevol de E. Resulta de la propietat precedent que:

 • L'aplicació   és creixent: si  , llavors  .
 • L'aplicació   és extensiva:  .
 • L'aplicació   és idempotent:  
Es diu llavors que   és una clausura. Els subespais vectorials de E són els punts fixos de  :
 • Perquè una part A de E sigui un subespai vectorial de E, cal i n'hi ha prou que  .

Propietat 2Modifica

Siguin A i B dues parts de E. Llavors:

 •  

Espai vectorial finitModifica

Article principal: Espai vectorial finit

Sigui K un cos finit de cardinal q, i sigui E un K-espai vectorial de dimensió finita n sobre K. Llavors el conjunt E és finit de cardinal q n . Posseeix un nombre finit de subespais vectorials. El nombre de subespais de dimensió k val

 .

Aquesta quantitat és el quocient del nombre de famílies lliures a k elements de E pel nombre de les bases en un K-espai vectorial de dimensió k.