Teologia cristiana

(S'ha redirigit des de: Teològic cristià)

La teologia cristiana pot ser definida com les veritats fonamentals de la Bíblia i d'altres fonts reconegudes com divinament inspirades presentades de forma sistemàtica, o fins i tot, la filosofia que tracta del coneixement de Déu i de la que aquest manté amb l'Home, comprenent així tot el que es relaciona amb Déu, la Bíblia i els propòsits divins.

Es troba expressada, bàsicament, en quatre grans seccions: teologia sistemàtica, teologia bíblica/teologia exegètica, teologia pràctica i teologia històrica. Els teòlegs cristians usen l'exegesi, l'anàlisi racional i els arguments per comprendre, explicar, provar, criticar i defensar el cristianisme.

La teologia també es pot utilitzar per certificar la veracitat del cristianisme, comparar-lo amb altres tradicions o religions, defensar-la de les crítiques, corroborar reformes, propagar la fe o una varietat d'altres raons. La teologia cristiana va tenir molta influència a l'Europa occidental fins a l'època moderna.

Perspectiva catòlica

modifica

L'Església catòlica defensa l'ús de la teologia com una ciència o estudi racional, però sempre basada en l'obediència a la fe, que estudia sistemàticament i amb mètode la Revelació divina en la seva totalitat, que està compilada en l'anomenada Tradició. La Tradició té una part oral i una part escrita que està centrada en la Bíblia. Les conclusions de la teologia fan evolucionar la comprensió i definició de la doctrina catòlica.

Els mètodes usats, els tòpics estudiats i les seves disciplines són semblants a les altres teologies de les principals confessions cristianes, cosa que té molt a veure amb la seva base comuna. Però la seva interpretació de les veritats revelades i posterior definició de les doctrines presenten diferències en relació als seus congèneres cristians, especialment en la qüestió de la veneració dels sants i de la Mare de Déu, de la justificació, de la infal·libilitat i primacia del Papa, de la noció de 'veritable església de Crist', de la composició dels cànons de la Bíblia i de la validesa de la Tradició oral.

Divisions de la teologia cristiana

modifica

Moltes vegades, les variades disciplines teològiques i les seves respectives subdisciplines s'associen i s'engloben les unes amb les altres, interrelacionant-se, i sovint un tema o fins i tot un locus (àrea específica d'estudi i reflexió) pot ser tractat en conjunt per diverses disciplines i subdisciplines. Per aquesta raó, entre elles hi ha una gran permeabilitat, intercanvi i interdisciplinarietat.

D'una manera resumida i general, la relació entre les disciplines teològiques es dona de la següent manera:

  • La teologia exegètica, usant la tècnica de l'exegesi, analitza profundament la Bíblia, els principis d'interpretació són estudiats per l'hermenèutica bíblica.
  • La teologia bíblica usa i organitza els resultats de la teologia exegètica i estudia també l'evolució i el desenvolupament de la Revelació progressiva de Déu a la humanitat, passant òbviament per l'Antic Testament i el Nou Testament.
  • Amb la trobada i el coneixement de les veritats revelades en la Bíblia i, en el cas catòlic, en altres fonts vàlides de la tradició, tota aquesta veritat bíblica és estudiada, reflectida, debatuda, explicada i posteriorment reunida en un gran sistema explicatiu unificat. Aquest treball està reservat a la teologia sistemàtica.
  • Les veritats, els principis i els dogmes explicats i estudiats per la teologia sistemàtica seran després defensats per l'apologètica per davant de la societat, les heretgies, els ateus i les altres religions.
  • Després de l'estudi purament teòric, la teologia pràctica pretén aplicar les conclusions teològiques al quotidià i també estudiar la manera com l'Església comunica la seva fe i la seva veritat, així com les diferents accions de santificació o d'una altra naturalesa de l'Església al món. En aquest context, la teologia moral té simultàniament aspectes sistemàtics i pràctics.
  • Finalment, l'evolució de la teologia al llarg dels temps i la història del cristianisme són estudiades per la teologia històrica, que dona especial importància a la recepció i comprensió de les veritats revelades i a l'evolució en la formulació de la doctrina al llarg de la història. Aquesta teologia estudia també, per exemple, la patrística, l'escolàstica i altres corrents i moviments teològics.

Llista de les disciplines i loci

modifica

D'una manera més concreta, la teologia cristiana es pot dividir en diverses disciplines i subdisciplines, que poden ser classificades i ordenades de manera diferent a la d'aquesta llista:

  1. La teologia litúrgica es relaciona a vegades amb la teologia pastoral

Vegeu també

modifica