Obre el menú principal
El MERCOSUR és un exemple de tractat comercial entre països del con sud.

Es denomina Tractat de comerç o Tractat comercial a l'acord sotmès al dret internacional i subscrit entre dos o més països sobirans en virtut del qual s'estableix el model de relacions en els intercanvis comercials entre els signants. Els objectius poden ser variats i solen establir-se clàusules que regulen els següents aspectes:

  • Drets de duana i, en general, imposats a pagar o exempts, en forma recíproca, pels productes d'exportació/importació entre els països signants.
  • Control de fronteres.
  • Béns subjectes a preferències en els intercanvis.
  • Moneda base de referència en els intercanvis.
  • Jurisdicció comuna i/o acceptada per les parts per a la resolució de conflictes en els diferents supòsits de dret mercantil relacionats amb el tractat.
  • Relacions comercials amb tercers països o organismes internacionals no signants.

En general, els tractats comercials tendeixen a facilitar la lliure circulació de béns i serveis entre les parts. A vegades estableixen sistemes de protecció enfront de tercers.