Tractat d'Angra de Cintra

El Tractat d'Angra de Cintra fou un acord signat el 2 d'abril de 1958 entre Marroc i Espanya pel qual el Cabo Juby, el darrer dels districtes de l'Àfrica Occidental Espanyola, era retornat a Marroc, ja que encara que el territori estava administrat des del govern de Río de Oro (el gener de 1958 el Río de Oro havia format una província espanyola anomenada Sàhara Espanyol), era legalment part del protectorat espanyol del Marroc segons un tractat entre Espanya i França signat el 1912, i el protectorat s'havia acabat el 1956. Entre novembre de 1957 i febrer de 1958 irregulars marroquins havien atacat la regió de la que dominaren l'interior. La capital Villa Bens i la sobirania fou entregada una setmana després (10 d'abril).

El nom del tractat deriva d'Angra de Cintra o Badia de Cintra, una badia situada al nord del Sàhara Occidental.