Traductor A aquest usuari li agrada traduir articles per a la Viquipèdia en català.
Llista de tasques Aquest viquipedista odia veure un article sense categoritzar.
Corxets A aquest usuari li agrada organitzar la informació per plantilles.
Qualitat, no quantitat Aquest usuari creu que el nombre d'edicions d'un usuari no reflecteix necessàriament el seu valor com a viquipedista.
Viquibola 200.000 articles
Aquest viquipedista creu que el nombre d'articles de la Viquipèdia no determina la seva qualitat com a enciclopèdia
Police man ganson.svg Aquest viquipedista patrulla els canvis recents i les pàgines noves.
Usuari autopatrullat Aquest usuari és un Usuari autopatrullat (verifica)
Revertidor ràpid Aquest usuari és un reversor (verifica)

Viquipèdia i jo


El meu inici com a editor va ser casual, en trobar una errada en un article vaig decidir esmenar-lo. Poc temps després necessitant un article que no existia en català però si en les versions anglesa i castellana em decidí a traduir-lo.

La meva activitat principal és traduir articles sobre informàtica, categoritzar-los i ajudar a la normalització de redacció i presentació.

La meva afició al món casteller fa que també estigui interessat en els articles que hi tenen relació.


 Quant a mi
 Informàtica i jo
 Mes

Sóc l'Eugeni de Begues, població del Baix Llobregat, un dels 1.335 contribuïdors actius de la viquipèdia en català que compta amb un total de 660.427 articles.

1962 Fou l'any que tingué l'honor de veure néixer aquest viquipedista.
Viquipedistes de Catalunya Aquest viquipedista és originari de Catalunya.

Viquipedistes

Aquest viquipedista és originari de Begues.