-ònim és un sufix que prové del grec onoma, que vol dir ‘nom’. És bàsic per a la lingüística perquè s'usa per designar la majoria de les relacions entre paraules.

Les paraules més importants que contenen aquest sufix són: