Tot seguit hi ha caràcters japonesos: 日本語です. Si no apareixen com en aquesta imatge: 日本語です, vegeu la subsecció caràcters japonesos per a instruccions.

Els texts del japonès s'escriuen amb una barreja kanjis i els dos sil·labaris kanes. La majoria de kanjis es varen originar a la Xina i tenen un o més sentits i pronunciació. Els compostos de kanji normalment deriven el seu significat de la combinació de kanjis. Per exemple, Tòquio (東京) s'escriu amb dos kanjis d'"est" (東) + "capital" (京). El nom es va escollir perquè Tòquio era la capital del Japó a l'est de la capital existent que era Kyoto. (Hi ha alguns composts de kanjis anomenats "atejis", que no comparteixen cap relació amb el significat del compost i dels caràcters.)

Segles enrere, els sil·labaris kaneshiragana i katakana — varen derivar d'alguns kanjis que es pronunciaven igual. Tanmateix, a diferència dels kanjis, els kanes no tenen cap significat i només es fan servir per representar sons. El hiragana es fa servir per escriure mots naturals del japonès. Per exemple, la paraula japonesa per "fer" (する suru) s'escriu amb dos hiraganes: す (su) + る (ru). El katakana normalment es fa servir per escriure els manlleus lingüístics. Per exemple, daburu es va prendre del mot anglès "double" (doble), i s'escriu amb els tres katakanes: ダ (da) + ブ (bu) + ル (ru).

L'alfabet llatí també ha esdevingut recentment popular per certs propòsits en el japonès (vegeu rōmaji), però el seu ús encara és molt limitat.

Pronunciació del japonès

modifica

A la Viquipèdia es va acordar fer servir la romanització Hepburn per representar els sons del japonès en l'alfabet llatí. Tot seguit hi ha algunes normes bàsiques per pronunciar acuradament el japonès.

 • Les vocals a, e, i i o són generalment pronunciades com serien llegides per un parlant del català occidental en posició àtona.
 • En japonès les vocals poden ser llargues o curtes. El màcron denota l'allargament.
  • Les a, o i u llargues són normalment escrites ā, ō i ū.
  • Les e i i llargues normalment s'escriuen ei i ii, però en neologismes són escrits amb freqüència ē i ī.
  • Circumflexs (âêîôû) i altres tipus de puntuacions apareixen com a una alternativa tipogràfica als macrons, sobretot en texts antics.
  • Malgrat escriure's sempre la u es pot escurçar fins al punt de no pronunciar-se.
 • Una n abans d'una consonant és una mora.
 • Una mora n seguida d'una vocal o y s'escriu n.
 • Segons la posició té diferents realitzacions fonètiques:
  • Abans de n, t, d o r, es pronuncia [n].
  • Abans de k o g, es pronuncia [ŋ].
  • Abans de m, b o p, es pronuncia [m]. En algunes versions del Hepburn s'escriu com a m però no a la Viquipèdia.

Consonants

modifica
 • Les consonants són utilitzades com en català, però hi ha excepcions:
  • Ch i sh que equivalen a tx i xeix respectivament.
  • La g es pronuncia com en got en qualsevol posició.
  • La h es pronuncia aspirada com en anglès.
 • La geminació d'algunes consonants s'indica doblant-les també en l'escriptura (kk, tt, etc.). És un fenomen comparable al qual pateix en alguns dialectes com la b de poble (pobble). Hi ha excepcions en el doblament:
  • La doble ch s'escriu com a tch (alguns cops cch).
  • La doble sh s'escriu com a ssh.
  • La doble ts s'escriu com a tts.

Noms japonesos

modifica

Al Japó el nom personal ve després del cognom:

 • Exemple: 小泉純一郎 (Koizumi Jun'ichirō) on "Koizumi" és el cognom.

Tanmateix, per reflectir la convenció occidental de posar el cognom després del nom, tots els japonesos nascuts des de l'establiment de l'Era Meiji (8 de setembre del 1868) en els texts occidentals apareixen amb l'ordre "nom, cognom". Per tant, 小泉純一郎 (Koizumi Jun'ichirō) és llistat com a "Junichiro Koizumi".

Caràcters japonesos

modifica

Vegeu també: Caràcter ruby per a informació sobre la transcripció supralineal que podeu trobar en la Viquipèdia.

En els articles de la Viquipèdia es fa servir caràcters en japonès, xinès i coreà en alguns articles específics.

Alguns ordinadors que tenen com a llengua principal el català o una latra d'occidental no els mostren de manera predeterminada.

Si veieu rectangles, signes d'interrogació o símbols sense sentit això és que encara no teniu l'ordinador preparat per veure'ls.

Comproveu si els podeu veure

modifica

1. Aquest és un text en japonès tal com podria ser escrit en una pàgina de la Viquipèdia:

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、
かつ、尊厳と権利と について平等である。
人間は、理性と良心とを授けられており、
互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

2. Compareu-lo amb aquesta imatge que hauria de mostrar els mateixos caràcters (amb petites variacions cal·ligràfiques):

 

Windows 95, 98, ME i NT

modifica

El vostre sistema operatiu us hauria de demanar de manera predeterminada de descarregar-vos tipus de lletres asiàtiques en navegar per pàgines amb aquestes lletres [1]

Tanmateix, podeu actualitzar el sistema pel vostre compte amb els paquets de suport a idiomes: aquí

Windows 2000

modifica
Instruccions per al 2000

Windows XP i Server 2003

modifica

Cal tenir el CD-ROM del Windows mentre s'instal·len els tipus de lletres per a les llengües de l'est asiàtic.

Instruccions per al Windows XP i el Server 2003

Windows Vista, Windows 7 i Windows 8

modifica

Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 inclouen caràcters japonesos de forma predeterminada. Podeu escriure o llegir en japonès amb les eines del sistema operatiu.

Mac OS X

modifica

Tots els tipus de lletres i programari requerit estan instal·lats per defecte en totes les versions del Mac OS X des de la versió 10.2 (2002) i superiors.

Les actualitzacions d'idioma per al Mac OS X 10.1 multilingual estan disponibles en línia al lloc web d'Apple. El paquet asiàtic instal·larà el suport per al xinès, el japonès i el coreà.

Actualitzacions d'idiomes del Mac OS X a apple.com

Fedora Core

modifica

Instal·leu els paquets ttfonts apropiats.

Per al Fedora Core 3, els paquets són ttfonts-zh_TW (xinès tradicional), ttfonts-zh_CN (xinès simplificat), ttfonts-ja (japonès) i ttfonts-ko (coreà). Per exemple,

yum install ttfonts-ja

Per al Fedora Core 4, us calen fonts-chinese, fonts-japanese i/o fonts-korean.

Debian GNU/Linux

modifica

Instal·lant el paquet ttf-kochi-mincho s'afegirà suport per mostrar texts japonesos en Debian GNU/Linux o distribucions Ubuntu. Ho podeu fer amb la següent ordre:

apt-get install ttf-kochi-mincho

Gentoo Linux

modifica

Instal·leu un paquet de tipus de lletra. La més comuna és ja-ipafonts.

emerge media-fonts/ja-ipafonts

Fonts Unicode que inclouen el japonès

modifica

Vegeu també

modifica