Conques Internes de Catalunya

Les Conques Internes de Catalunya agrupen el vessant oriental de la xarxa hidrogràfica de Catalunya, caracteritzat per incloure els rius que neixen a Catalunya i que finalitzen el recorregut a la Mediterrània, sense desembocar en cap llera intercomunitària.

Conques hidrogràfiques de Catalunya
Evolució mensual de l'estat de sequera als municipis catalans de les conques internes (2021-2023)
  Normalitat
  Prealerta
  Alerta
  Excepcionalitat
  Preemergència
  Emergència
  No depèn de l'ACA

Inclou les conques dels rius Llobregat, Ter, Muga, Daró, Fluvià, Francolí, Foix, Besòs, Gaià, Tordera i Riudecanyes, així com la totalitat de les rieres costaneres compreses entre la frontera amb França i el desguàs del riu de la Sénia. Exceptua la totalitat de la conca hidrogràfica de l'Ebre i també les dels Sénia i Garona.

Aquestes conques ocupen una superfície de 16.600 km², xifra que representa el 52% del territori autonòmic. Inclouen 634 municipis i el seu conjunt està dividit en 28 unitats hidrològiques, conques, subconques o conjunt de les conques petites. Constitueixen el Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya, són competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió està encomanada a l'Agència Catalana de l'Aigua.

El pla hidrològic de les conques internes de Catalunya de 1999 aplica una quàdruple divisió:

  • Sistema Nord (tres subsistemes: Muga-Fluvià, Ter i Tordera)
  • Sistema Centre (quatre subsistemes: Besòs-Maresme, Llobregat, Anoia, Garraf-Foix)
  • Sistema Sud
  • Sistema Baix Ebre-Montsià

Els rius i rieres de les conques internes estan telecontrolats per l'Agència Catalana de l'Aigua a través de les estacions d'aforament. Actualment, més d'un 90% de la població de Catalunya es troba adscrita a aquesta conca hidrogràfica.

Consulta de l'estat actual de les conques internes

modifica

L'ACA, va habilitar a la seva pàgina web (aca.gencat.cat) un espai on comprovar quin és l'estat de les conques internes de Catalunya a través d'una bombolla que mostra un percentatge respecte la capacitat total (100%) de les conques. Pots consultar l'estat actual de les conques fent clic aquí.

Enllaços externs

modifica