Cronologia bíblica

La cronologia bíblica és aquella que pren com a base fonamental les dades i referències històriques i de temps que apareixen a la Bíblia, i que poden ser complementades en segon terme per dades de fonts seglars.[1]

Algunes tradicions religioses han volgut interferit en l'objectivitat dels càlculs que es poden extreure dels relats bíblics.[2] En realitat, la cronologia bíblica mesura el pas del temps afegint de forma correlativa les edats dels seus principals personatges i les dels seus fills primogènits. També es fan servir els regnats sincronitzats dels reis d'Israel i Judà, tal com apareixen al propi relat bíblic.[3] Amb aquest mètode la cronologia bíblica pot aportar dades interessants al coneixement històric.[4][5] Amb tot, hi ha un important recel envers les dades que aporten els càlculs bíblics, principalment per causa de la vinculació intrínseca que té la Bíblia amb la religió, malgrat que nombroses fonts antigues tenen també un rerefons religiós indestriable del seu contingut.[6][7]

Antigament, en totes les nacions els esdeveniments se solien fixar al temps de manera semblant a com la gent ho fa per instint a la vida quotidiana. Igual que avui es pot assenyalar un succés dient que va tenir lloc "un any després de la sequera" o "cinc anys després de la Segona Guerra Mundial". Així els escriptors bíblics també van relacionar els successos que van registrar amb altres que eren de relativa actualitat i que van servir de punt de referència.[8]

Molts han considerat necessari "harmonitzar" o "conciliar" el relat bíblic amb la cronologia trobada en documents seglars antics. Això tindria sentit si es pogués demostrar que els documents seglars antics són inequívocament exactes i conseqüents, és a dir, una norma precisa per la qual jutjar.

Problemes amb altres cronologies

modifica

La Llista de reis sumeris comença dient: Quan la monarquia va ser baixada del cel, la monarquia va estar (primer) en Èridu. (A) Èridu, Alulim (va arribar a ser) rei i va regir per 28.800 anys. Alalgar va regir per 36.000 anys. Dos reis (així) la van regir per 64.800 anys [...]. (A) Badtibira, A-men-lu-Anna va regir per 43.200 anys; En-men-gal-Anna va regir per 28.800 anys; el déu Dumu-zi, pastor, va regir per 36.000 anys. Tres reis (així) la van regir per 108.000 anys.[9]

Als registres cronològics antics, sovint hi ha dates inversemblants, o d'altres que costa encaixar en la línia de temps quan les confrontes amb registres paral·lels. Aquests escrits històrics que s'han conservat en forma de tauletes, cilindres, esteles o inscripcions, a més de ser comparativament pocs, consisteixen en la seva major part en relats que glorifiquen els seus emperadors i que narren les seves campanyes militars en termes grandiloqüents. Aquestes fonts acostumen a ser febles o confuses i, tot i que s'hi pot esbrinar l'ordre de certs esdeveniments, datar-los de forma exacta és difícil.[10]

Les obres de Manethó usades per ordenar les llistes fragmentàries i altres inscripcions, es conserven només als escrits d'historiadors posteriors. Aquestes obres, a més, presenten diversos problemes i errors, com durades de regnats impossibles. En alguns casos es pensa que són regnats ocorreguts alhora i no de forma successiva.[11][12]

Pel que fa a les inscripcions egípcies, en molts casos són de caràcter mitològic o han patit alteracions per les dinasties següents.[13]

Les inscripcions i annals assiris tenien el propòsit principal d'ostentació i no pas de registrar de forma fiable els fets que se succeïen.[14][15][16]

En el cas dels historiadors clàssics, com Heròdot, Xenofont, Ctèsies de Cnidos o Berós, en moltes ocasions els seus relats estan fets de forma romàntica i exagerada.[17][18][19][20]

Els romans de l'època monàrquica tendeixen a barrejar tradició amb fets reals, sense deixar pistes de com diferenciar-los. En molts casos, quan no es podien basar en l'experiència personal, omplien els buits dels seus registres amb la imaginació.[21]

Problemes amb l'arqueologia

modifica

En èpoques tan primerenques, el que es fa és construir hipòtesis, que sempre tenen graus majors o menors de probabilitat. La seva certesa depèn de la capacitat dels arqueòlegs per interpretar i reunir una varietat de dades independents, però en qualsevol moment una nova informació pot fer necessari canviar una hipòtesi donada o fer que l'erudit l'hagi d'expressar de manera diferent.[22][23]

Fonts i referències bíbliques

modifica

Els cronistes bíblics van disposar de registres detallats, com en el cas dels escriptors del Primer llibre dels Reis, Segon llibre dels Reis, Primer llibre de les Cròniques i Segon llibre de les Cròniques. Ho demostren les extenses genealogies compostes de centenars de noms que van poder compilar,[24] així com la presentació objectiva dels regnats de cadascun dels reis del Regne de Judà i del Regne d'Israel, i la relació d'aquests regnats entre si i amb els d'altres nacions, explicant-hi també les seves errades i actes cruels.[25]

La Bíblia també conté diverses referències a llibres externs, com el llibre de les Guerres del Senyor,[26] el llibre dels assumptes dels dies dels reis d'Israel,[27] el llibre dels assumptes dels dies dels reis de Judà,[28] i el llibre dels assumptes de Salomó.[29]

L'observança d'anys sabàtics i del Jubileu, pels quals podien dividir el temps en períodes de set i cinquanta anys, també va ajudar els israelites a tenir un control sobre la posició dels successos en el temps.[30]

Datació bíblica

modifica

A l'hora de posar dates concretes a fets, es fan servir dates convergents amb la història seglar. Partint d'un punt fix en què Bíblia i historiadors estan d'acord (com el 539 a.n.e., data de la caiguda de Babilònia en mans dels perses), es pot anar cap enrere o cap endavant en el temps amb els càlculs trets de les dades i referències que apareixen als relats bíblics. D'aquesta manera, se'n pot formar una cronologia sencera.[31][32]

Principals dates bíbliques

modifica

Principals dates de la cronologia bíblica (a.n.e.):[33]

 • 4026 Creació d'Adam.
 • 1728 Jacob entra a Egipte amb tota la seva família, on es formarà el poble d'Israel.
 • 1513 Els israelites surten d'Egipte liderats per Moisès.
 • 1473-1467 Israel, amb Josuè com a líder, conquereix bona part de Canaan.
 • 1467-1117 Època dels jutges israelites.
 • 1117-1077 Saül primer rei d'Israel.
 • 1077-1070 David rei de Judà.
 • 1070-1037 David rei de tot Israel, màxima extensió del regne.
 • 997 Israel es divideix en dos regnes. El Regne de Judà al sud, que segueix la dinastia de David, i el Regne d'Israel al nord, que serà governat per diverses dinasties locals.
 • 993 Sisac d'Egipte envaeix Judà i se n'emporta tresors del temple.
 • 740 Assíria conquereix el Regne d'Israel, que desapareix.
 • 732 Sennàquerib d'Assíria envaeix Judà, però és finalment rebutjat.
 • 607 Nabucodonosor II arrasa Jerusalem. Els jueus són desterrats.
 • 537 Decret de Cir II el Gran que permet a molts jueus tornar a la seva terra.
 • 515 Zorobabel completa la construcció del segon temple de Jerusalem.
 • 455 Nehemies completa la reconstrucció de les muralles de Jerusalem.
 • 165 Nova dedicació del temple de Jerusalem després de la profanació grega.
 • 63 Roma governa Jerusalem.

Dates de la nostra era (n.e.)

Cronologia bíblica del Regne de Judà

modifica

Cronologia bíblica del Regne de Judà a partir la divisió d'Israel en dos regnes (a.n.e.):[34][35]

 • 913 Joram o Jehoram: 8 anys
 • 905 Reina Atalia usurpadora temporal: 6 anys
 • 898 Joaix o Jehoaix: 40 anys
 • 829 Ozies (Azarià): 52 anys

Cronologia bíblica del Regne d'Israel

modifica

Cronologia bíblica del Regne d'Israel a partir la divisió d'Israel en dos regnes (a.n.e.):[34][35]

 • 803 Zacaries: 6 mesos, segons el registre bíblic

(Zacaries va començar a regnar en cert sentit, però sembla que el seu regnat no es va confirmar del tot fins al 792 aproximadament)

 • 758 Oixea: 9 anys, des de 748
 • 748 Sembla que cap a l'any 748, la governació d'Oixea es va establir completament o potser va rebre el suport del monarca assiri Tiglat-Pilèsser III
 • 740 Assíria conquista Samaria i sotmet Israel; el regne d'Israel, format per les deu tribus del nord, arriba a la seva fi.

Cronologia bíblica de les Escriptures Hebrees

modifica

Escriptures Hebrees (Antic Testament) segons la cronologia bíblica (a.n.e.):[36]

Llibre Escriptor On es va escriure Quan es va completar (a.n.e.) Temps que inclou (a.n.e.)
Gènesi Moisés Desert 1513 des del principi fins 1657
Èxode Moisés Desert 1512 1657-1512
Levític Moisés Desert 1512 1 mes (1512)
Nombres Moisés Desert i Moab 1473 1512-1473
Deuteronomi Moisés Moab 1473 2 mesos (1473)
Josuè Josuè Canaan c.1450 1473-c.1450
Jutges Samuel Israel c.1100 c.1450-c.1120
Rut Samuel Israel c.1090 11 anys de govern dels jutges
1r Samuel Samuel, Gad i Natan Israel c.1078 c.1180-1078
2n Samuel Gad i Natan Israel c.1040 1077-c.1040
1r Reis Jeremies Judà i Egipte 580 c.1040-580
2n Reis Jeremies Judà i Egipte 580 c.1040-580
1r Cròniques Esdres Jerusalem? c.460 després del 9:44, c.1077-537
2n Cròniques Esdres Jerusalem? c.460 després del 9:44, c.1077-537
Esdres Esdres Jerusalem c.460 537-c.476
Nehemies Nehemies Jerusalem d.443 456-d.443
Ester Mardoqueu Susa, Elam c.475 493-c.475
Job Moisés Desert c.1473 entre 1657 i 1473
Salms David i altres c.460
Proverbis Salomó, Agur i Lemuel Jerusalem c.717
Eclesiastès Salomó Jerusalem a.1000
Càntic dels Càntics Salomó Jerusalem c.1020
Isaïes Isaïes Jerusalem d.732 c.778-d.732
Jeremies Jeremies Judà i Egipte 580 647-580
Lamentacions Jeremies a prop de Jerusalem 607
Ezequiel Ezequiel Babilònia c.591 613-c.591
Daniel Daniel Babilònia c.536 618-c.536
Osees Osees Samària d.745 a.804-d.745
Joel Joel Judà 1513 c.820
Amós Amós Judà c.804
Abdies Abdies c.607
Jonàs Jonàs c.844
Miquees Miquees Judà a.717 c.777-717
Nahum Nahum Judà a.632
Habacuc Habacuc Judà c.628
Sofonies Sofonies Judà a.648
Ageu Ageu Jerusalem reconstruïda 520 112 dies (520)
Zacaries Zacaries Jerusalem reconstruïda 518 520-518
Malaquies Malaquies Jerusalem reconstruïda d.443

Cronologia bíblica de les Escriptures Gregues

modifica

Escriptures Gregues Cristianes (Nou Testament) segons la cronologia bíblica:[37]

Llibre Escriptor On es va escriure (n.e.) Quan es va completar Temps que inclou
Mateu Mateu Israel c.41 2 a.n.e.-33 n.e.
Marc Marc Roma c.60-65 29-33 n.e.
Lluc Lluc Cesarea c.56-58 3 a.n.e.-33 n.e.
Joan Joan Efès o a prop c.98 A partir del pròleg, 29-33 n.e.
Fets Lluc Roma c.61 33-c.61 n.e.
Romans apòstol Pau Corint c.56
1a Corintis apòstol Pau Efès c.55
2a Corintis apòstol Pau Macedònia c.55
Gàlates apòstol Pau Corint o Antioquia de Síria c.50-52
Efesis apòstol Pau Roma c.60-61
Filipencs apòstol Pau Roma c. 60-61
Colossencs apòstol Pau Roma c.60-61
1a Tessalonicencs apòstol Pau Corint c.50
2a Tessalonicencs apòstol Pau Corint c.51
1a Timoteu apòstol Pau Macedònia c.61-64
2a Timoteu apòstol Pau Roma c.65
Titus apòstol Pau Macedònia? c.61-64
Filemó apòstol Pau Roma c.60-61
Hebreus apòstol Pau Roma c.61
Jaume Jaume, germà de Jesús Jerusalem a.62
1a Pere Pere Babilònia c.62-64
2a Pere Pere Babilònia? c.64
1a Joan apòstol Joan Efès o a prop c.98
2a Joan apòstol Joan Efès o a prop c.98
3a Joan apòstol Joan Efès o a prop c.98
Judes Judes Israel? c.65
Apocalipsi apòstol Joan Patmos c.96

Referències

modifica
 1. Hughes, Jeremy (1990). Chronology Secrets of the Times: Myth and History in Biblical Chronology A&C Negre. ISBN 978-0567629302
 2. Hughes, Jeremy (1990). Secrets of the Times: Myth and History in Biblical Chronology, pàg 234.
 3. Barr, James (2001). "Chronology". In Metzger, Bruce M.; Coogan, Michael David (eds.). The Oxford Guide to Ideas & Issues of the Bible. Oxford University Press. ISBN 978-0195149173
 4. Finkelstein, Israel; Mazar, Amihay (2007). The Quest for the Historical Israel. Society of Biblical Literature, pàgs. 62, 74.
 5. Moore, Megan Bishop; Kelle, Brad E. (2011). Biblical History and Israel's Past. Eerdmans, pàgs. 81,168.
 6. Moore, Megan Bishop; Kelle, Brad E. (2011). Biblical History and Israel's Past. Eerdmans. ISBN 978-0802862600
 7. Finkelstein, Israel; Mazar, Amihay (2007). The Quest for the Historical Israel. Society of Biblical Literature. ISBN 978-1589832770
 8. Com es comptaven els anys abans del naixement de Crist?
 9. Ancient Near Eastern Texts, edición de J. B. Pritchard, 1974, pág. 265.
 10. El misteri dels hitites, Destino, 1981, págs. 128, 129 de C. W. Ceram
 11. Manetho, introducció, pàgs. VII, XVII, XX, XXI, XXV de W. G. Waddell.
 12. Studies in Egyptian Chronology de T. Nicklin, Blackburn, Anglaterra, 1928, pàg. 39.
 13. The World History of the Jewish People, 1964, vol. 1, págs. 280, 281; comentari de J. A. Wilson.
 14. Assyrian Historiography (1916, pàgs. 5, 6), de Albert Olmstead.
 15. Ancient Records of Assyria and Babylonia, 1926, vol. 1, pàg. 7, de D. Luckenbill.
 16. The Assyrian Eponym Canon, Londres, 1875, pàg. 179, de George Smith
 17. The New Encyclopædia Britannica, 1985, vol. 5, pàgs. 881, 882; 1910, vol. 13, pàg. 383.
 18. The New Encyclopædia Britannica, 1987, vol. 12, pàg. 796.
 19. The Seven Great Monarchies of the Ancient Eastern World, 1885, vol. 2, pàg. 85.
 20. Studies in Ancient Near Eastern World View and Society, pàg. 295. Robartus J. van der Spek
 21. The Encyclopædia Britannica, 1911, vol. 16, pàgs. 820, 821.
 22. Shechem, The Biography of a Biblical City, 1965, pròleg, pàg. XVI, de G. Ernest Wright
 23. Chronologies in Old World Archaeology, 1965, pròleg, pàg. VII, de Robert Ehrich
 24. Gènesi 11:27-29; 22:20-24; 25:13-18; Èxode 6:14-25; 46:8; 1 Cròniques 5:1-17; Esdres 2:1-70; 7:1-5; Mateu 1:1-17
 25. 2n Samuel 11:1-27; 2n Reis 21:2-9
 26. Nombres 21:14, 15
 27. 1r Reis 14:19; 2n Reis 15:31
 28. 1r Reis 15:23; 2n Reis 24:5
 29. 1r Reis 11:41
 30. Levític 25:2-5,8-16,25-31
 31. El temps i les Santes Escriptures, paràgraf 27
 32. Successos datats en el corrent del temps, paràgrafs 5 al 29.
 33. Taula cronològica sencera de dates bíbliques.
 34. 34,0 34,1 Els profetes i els reis de Judà i Israel (Part 1), Guia d'estudi, 2016
 35. 35,0 35,1 Els profetes i els reis de Judà i Israel (Part 2), Guia d'estudi, 2016
 36. Taula de l'Escriptures Hebrees
 37. Taula de l'Escriptures Gregues[Enllaç no actiu]