Derivada de la funció inversa

En matemàtiques, la inversa d'una funció és una funció que, d'alguna manera, "desfà" l'efecte de (vegeu funció inversa per a una definició formal detallada). La inversa de s'escriu . Les afirmacions y=f(x) i x=f -1(y) són equivalents.

Les seves dues derivades, suposant que existeixin, són cada una inversa, de l'altre tal com suggereix la notació de Leibniz; és a dir:

Això és una conseqüència directa de la regla de la cadena, com que

I la derivada de respecte de és 1.

Escrivint explícitament la dependència de y respecte de x i del punt al qual es calcula la derivada i emprant la notació de Lagrange. La fórmula de la derivada de la funció inversa esdevé

Geomètricament, les gràfiques d'una funció i de la seva funció derivada són reflexions, a la línia y=x. Aquesta operació de reflexió transforma el gradient de qualsevol línia en el seu recíproc.

Suposant que f té inversa en un etorn d'un punt x i que la seva derivada en aquest punt és diferent de zero, es pot assegurar que la seva inversa és derivable al punt y=f(x) i que té una derivada donada per la fórmula anterior.

DemostracióModifica

Tenim una funció   i la seva funció inversa  . Per tant, es compleix que

 

Derivant a ambdós membres, i tenint en compte la regla de la cadena, obtenim

 

D'on finalment arribem a l'equació que volíem obtenir

 

ExempleModifica

  •   (per a valors positius de  ) té com a inversa  .
 
 

Al punt x=0, hi ha un problema: la gràfica de la funció arrel quadrada esdevé vertical, corresponent-li una tangent horitzontal a la funció  .

Propietats AddicionalsModifica

  • Integrant aquesta relació s'obté
 
Això només es útil si la integral existeix. En particular cal que   sigui diferent de zero al llarg del rang d'integració.
D'aquí es després que les funcions que tinguin derivada contínua tenen inversa a l'entorn de qualsevol punt on la derivada sigui diferent de zero. Això pot no ser veritat si la derivada no és contínua.

AplicacionsModifica

Aquesta expressió té aplicació en determinar la derivada de funcions de les que es coneix la derivada de la seva inversa.

Derivada de la funció logaritme naturalModifica

Com que la funció logaritme natural és la inversa de la funció exponencial es té

 
 

Derivada de les inverses de les funcions trigonomètriquesModifica

Derivada del arcsinusModifica

 
 

Com que  , substituint queda

 
 

Derivada del arccosinusModifica

 
 

Tenint en compte que  

 
 

Derivada del arctangentModifica

 

Com que   resulta

 

Però com que   substituint


 


 

Vegeu tambéModifica