Diastrofisme

El diastrofisme és el conjunt de molts processos i fenòmens geofísics de deformació, alteració i dislocació de l'escorça terrestre per efecte de les forces internes. És una paraula derivada del grec que significa 'torsió'.

Per oposició al catastrofisme, el diastrofisme explica les deformacions terrestres por fenòmens de curvatura i de plegament extremadament lents. En certs casos es tracta d'epirogènesi: L'aixecament o esfondrament de l'escorça abraça extensions molt grans; el radi de curvatura de les deformacions es fa llavors molt gran i els declivis tenen escassa pendent. En altres casos, les deformacions són molt més importants, encara que localitzades. Es tracta llavors d'orogènesi, procés que ha donat lloc a la formació de grans formacions muntanyoses. En l'epirogènesi el fenomen fonamental és l'ascens o descens de grans superfícies; en l'orogènesi, el plegament o fractura.

La causa principal del diastrofisme és l'existència de corrents convectives de magma en l'astenosfera, les que determinen el desplaçament de les plaques tectòniques. El diastrofisme compren tant els processos responsables de la fusió de les roques i la formació dels magmes com els que participen en la consolidació i cristal·lització dels minerals en dits magmes, per constituir les roques magmàtiques.