Equador celeste

L'equador celeste és la projecció de l'equador terrestre sobre el fons d'estels fixos (l'esfera celeste). Està inclinat 23,5º respecte al pla de l'eclíptica i és perpendicular a l'eix del món. És l'origen de l'escala de declinació en el sistema de coordenades equatorials i, per tant, té una declinació igual a zero.

L'equador celeste, està inclinat ~23,5° respecte al pla de l'eclíptica.

Els cercles paral·lels menors de l'esfera celeste s'anomenen paral·lels celestes.