Espai euclidià

tipus d'espai geomètric en què se satisfan els axiomes d'Euclides de la geometria
(S'ha redirigit des de: Espai Euclidià)

Un espai euclidià és un espai vectorial normat de dimensió finita, en què la norma és heretada d'un producte escalar.[1]

Primera aproximació modifica

L'espai euclidià treu el seu nom del matemàtic grec Euclides.[2] Històricament, l'espai euclidià consta només de l'espai físic de 2 o 3 dimensions: el pla o l'espai, en el qual estan definits el punts. Aquests espais euclidians naturals són els universos en què van ser demostrats tots els grans teoremes de la geometria plana o de l'espai. Són els objectes d'estudi de tots els geòmetres des d'abans d'Euclides fins al segle xix.

En el segle xix, aquesta visió de l'espai comença a mostrar els seus límits. És en aquest moment quan es va veure la necessitat de donar-li unes definicions més formals i més generals.

Definicions matemàtiques modifica

Espai vectorial euclidià modifica

Un espai vectorial euclidià és un espai vectorial sobre  , de dimensió finita n i dotat d'un producte escalar.

En qualsevol espai vectorial, sempre s'hi pot trobar una base ortonormal. En una tal base, es defineix el producte escalar canònic per:

 .

Quan es té definit un producte escalar, és possible definir una norma, que s'anomena norma euclidiana:

 ,

i que també permet introduir la noció d'angle: l'angle geomètric entre dos vectors u, v no nuls, és un valor real   comprès entre 0 i π, tal que:

 

Espai afí euclidià modifica

Un espai afí euclidià és l'espai afí associat a un espai vectorial euclidià.

S'hi pot definir una distància, nocions de l'angle geomètric, s'hi retroba el teorema de Pitàgores i la propietat de la suma dels angles de qualsevol triangle.

Exemples d'espai vectorial euclidià modifica

 • L'espai  , amb el producte escalar euclidià:
 

és un espai vectorial euclidià de dimensió n.

 • L'espai vectorial dels polinomis de grau igual o inferior a n:
  • amb el producte escalar euclidià:
 

és un espai euclidià de dimensió  .

  • amb el producte escalar:
 

és també un espai euclidià amb una norma diferent.

Propietats dels espais euclidians modifica

 • En tot espai euclidià, es pot definir una base ortonormal. Més concretament, si   és una base de  , existeix una base   ortonormal, tal que per a tot   entre 1 i n, es compleix que:
 ,

en què s'entén per   la varietat lineal engendrada per aquells   elements de la base.

 • Tot espai vectorial euclidià de dimensió   és isomorf a  .
 • Tot espai vectorial euclidià és complet. És, per tant, un cas particular d'espai de Banach.
 • Dos vectors amb producte escalar nul es diuen ortogonals. En tot subespai vectorial   d'un espai euclidià   es pot associar un únic subespai   format per tots els vectors ortogonals a tots els vectors de  , que és el seu ortogonal.
 • Si   és un vector de  , l'aplicació producte escalar per  ,  és una forma lineal. L'aplicació que associa   a   és un isomorfisme de l'espai vectorial   en el seu dual  .
 • Si   és un endomorfisme de  , existeix un únic endomorfisme, que s'escriurà per   i anomenat adjunt de  , tal que:
 

Es defineix les nocions d'endomorfisme simètric si  , i endomorfisme antisimètric si  .

En una base ortonormal, la matriu de   és la transposada de  .

Referències modifica

 1. «Espai euclidià». Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.
 2. Lino Cabezas Gelabert, Luis Felipe Ortega De uhler. Anàlisi gràfica i representació geomètrica. Edicions Universitat Barcelona, 1999, p. 22. ISBN 8483381192.