En topologia, un espai revestiment és una tripleta on són espais topològics i és una funció contínua i suprajectiva

Y és un revestiment de X

A més es compleix que oberta En veïnatge de tal que

on per a cada l'map és un Homeomorfisme.

El concepte d'espai revestiment s'utilitza en ciències com ara la geometria diferencial, els grups de Lie, superfícies de Riemann, Homotopia, teoria de nusos.

L'exemple prototip és donat per .

Revestiment universal modifica

Entre tots els espais revestiment d'un espai   s'anomena revestiment universal a l'espai revestiment simplement connex més petit possible. Es pot provar que un espai revestiment és únic llevat d'un cas d'homeomorfismes. En altres paraules un espai revestiment es diu universal si és simplement connex, i el seu primer grup d'homotopia és trivial.

Vegeu també modifica

Referències modifica

  • W.S. Massey. Introducció a la topologia algebraica . Reverté, S.A. 1982. ISBN 84-291-5091-9.
  • C. Kosniowsky. A first course in algebraic topology . Cambridge Univ Press. 1980. ISBN 0-521-23195-7.