Unitat bàsica del Sistema Internacional • Altres llengües