Llista d'especialitats 31 de la Nomenclatura de la UNESCO

article de llista de Wikimedia

Llista d'especialitats del camp 31 (Ciències Agronòmiques) de la Nomenclatura de la UNESCO:

Disciplina Codi Especialitat
3101 Agroquímica 3101.01 Productes làctics
3101.02 Fabricació d'adobs
3101.03 Utilització d'adobs
3101.04 Productes de la pesca
3101.05 Fungicides (vegeu 3108.05)
3101.06 Herbicides (vegeu 3103.15)
3101.07 Insecticides (vegeu 2413)
3101.08 Productes agrícoles no alimentaris
3101.09 Plaguicida
3101.10 Reguladors del creixement de les plantes (vegeu 2417.15)
3101.99 Altres (especifiqueu)
3102 Enginyeria Agrícola 3102.01 Maquinària agrícola (vegeu 3313.06)
3102.02 Sanejament (vegeu 3305.08)
3102.03 Construccions agropecuàries (vegeu 3305.06)
3102.04 Màquines (vegeu 3313.06)
3102.05 Irrigació (vegeu 3305.19)
3102.99 Altres (especifiqueu)
3103 Agronomia (vegeu 2417 i 5312.01) 3103.01 Producció de conreus
3103.02 Hibridació de conreus
3103.03 Explotació de conreus
3103.04 Protecció de conreus
3103.05 Enginyeria de conreu
3103.06 Camps
3103.07 Conreus farratgers
3103.08 Gestió de la producció vegetal
3103.09 Conreu de plantes ornamentals
3103.10 Pastures
3103.11 Llavors
3103.12 Comportament del sòl en conreus rotatoris(vegeu 2511)
3103.13 Fertilitat del sòl (vegeu 2511)
3103.14 Gespa
3103.15 Control de males herbes (vegeu 3101.06)
3103.90 Propagació de vegetals
3103.91 Ús combinat d'aigua i fertilitzants
3103.99 Altres (especifiqueu)
3104 Producció Animal 3104.01 Apicultura
3104.02 Bovins
3104.03 Cria
3104.04 Cura i explotació
3104.05 Equins
3104.06 Nutrició (vegeu 3309.02)
3104.07 Ovins
3104.08 Porcins
3104.09 Avicultura
3104.10 Productes
3104.11 Reproducció
3104.12 Selecció
3104.13 Sericultura
3104.14 Lombricultura
3104.90 Sistemes de producció ramadera
3104.99 Altres (especifiqueu)
3105 Peixos i fauna silvestre (vegeu 5312.01) 3105.01 Reglamentació i control
3105.02 Piscicultura
3105.03 Localització
3105.04 Protecció dels peixos
3105.05 Processos dels peixos
3105.06 Tècniques de pesca
3105.07 Hàbits alimentaris
3105.08 Caça
3105.09 Influència de l'hàbitat
3105.10 Dinàmica de les poblacions
3105.11 Propagació i ordenació
3105.12 Ordenació i conservació de la fauna silvestre
3105.13 Aqüicultura
3105.99 Altres (especifiqueu)
3106 Ciència Forestal (vegeu 3312.13 i 5312.01) 3106.01 Conservació
3106.02 Conreu de boscos
3106.03 Control de l'erosió
3106.04 Ordenació de la muntanya
3106.05 Productes
3106.06 Protecció
3106.07 Ordenació de pastures
3106.08 Silvicultura
3106.09 Ordenació dels rius
3106.99 Altres (especifiqueu)
3107 Horticultura 3107.01 Producció de conreus
3107.02 Tècniques de conreu
3107.03 Floricultura
3107.04 Fructicultura
3107.05 Hibridació
3107.06 Hortalisses
3107.99 Altres (especifiqueu)
3108 Fitopatologia (vegeu 2417.09) 3108.01 Eubacteris
3108.02 Control biològic de malalties
3108.03 Control químic de malalties
3108.04 Control ambiental de malalties
3108.05 Fongs (vegeu 2414.06)
3108.06 Nematodes
3108.07 Fisiogènesi
3108.08 Susceptibilitat i resistència vegetal
3108.09 Virus (vegeu 2420)
3108.99 Altres (especifiqueu)
3109 Cièncias Veterinàries (vegeu 2401) 3109.01 Anatoma (vegeu 2401.01)
3109.02 Genètica (vegeu 2401.08)
3109.03 Immunologia (vegeu 2412)
3109.04 Medicina interna (vegeu 3205)
3109.05 Microbiologia (vegeu 2414)
3109.06 Nutrició (vegeu 3206)
3109.06-1 Remugants
3109.07 Patologia (vegeu 2401.11)
3109.08 Farmacologia (vegeu 3209)
3109.09 Fisiologia (vegeu 2401.13)
3109.10 Cirurgia (vegeu 3213)
3109.11 Virologia (vegeu 2420)
3109.99 Altres (especifiqueu)
3199 Altres especialitats agrícoles  

Vegeu tambéModifica