Nombre doble de Mersenne

En matemàtiques, un nombre doble de Mersenne és un nombre primer de Mersenne de la forma

on p és un nombre primer de Mersenne.

El més petit nombre doble de MersenneModifica

La seqüència de nombres dobles de Mersenne comença [1]

 
 
 
  (successió A077586 a l'OEIS).

Primers dobles de MersenneModifica

Un nombre doble de Mersenne que sigui primer és anomenat primer doble de Mersenne. Com que un nombre de Mersenne Mp és primer si i només si p és primer, (veure primer de Mersenne per una demostració), un nombre doble de Mersenne   és primer si i només si Mp és un primer de Mersenne. El primer valor de p pel qual Mp és primer són p = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107, 127. D'aquests,   és conegut per ser primer per p = 2, 3, 5, 7. Per p = 13, 17, 19, i 31, s'han trobat explícits factors demostrant que els nombres dobles de Mersenne corresponents no són primers. Així, el més petit candidat pel proper primer doble de Mersenne és  , o 22305843009213693951 − 1. Essent aproximadament 1.695×10694127911065419641, aquest nombre és massa gran per ser conegut test de primalitat. No hi ha cap factor primer sota de 4×1033.[2] No hi ha probablement cap altre primer doble de Mersenne que els quatre coneguts.[1][3]

La conjuctura del nombre Catalan–MersenneModifica

Escrit com a   en comptes de  . Un cas especial de nombres dobles de Mersenne, anomenem la seqüència recursiva definida

2, M(2), M(M(2)), M(M(M(2))), M(M(M(M(2)))), ... (successió A007013 a l'OEIS)

és anomenat com nombres Catalan–Mersenne.[4] Es diu[1] que Catalan portà aquesta seqüència després del descobriment de la primalitat de M(127)=M(M(M(M(2)))) per Lucas el 1876.[5] Catalan va conjecturar que ells, fins a un cert límit, són tots primers.[Cal aclariment]

Tot i que els primers cinc termes (fins a  ) són primers, no hi ha mètode conegut per decidir si algun d'aquests nombre són primers (en un temps raonable) simpplament perquè els nombres en qüestió són massa grans, a menys que la primalitat de M(M(127)) sigui desaprovat.

En la cultura popularModifica

En la pel·lícula The Beast with a Billion Backs, el nombre doble de Mersenne   és vist breument en "una simple prova de la conjectura de Goldbach". A la pel·lícula, aquest nombre és conegut com un "primer martià".

Vegeu tambéModifica

ReferènciesModifica

  1. 1,0 1,1 1,2 Chris Caldwell, Mersenne Primes: History, Theorems and Lists a la Prime Pages.
  2. Tony Forbes, Una cerca per un factor de MM61. En progrés: 9 Octobre 2008. Aquest informe la més alta marca de 204204000000×(10019+1)×(261−1), sota 4×1033. Consultat al 2008-10-22.
  3. I. J. Good. Conjectures sobre nombres de Mersenne. Matemàtiques de la Computació vol. 9 (1955) p. 120-121 [consultat al 2012-10-19]
  4. Weisstein, Eric W., «Catalan-Mersenne Number» a MathWorld (en anglès).
  5. Nouvelle correspondance mathématique vol. 2 (1876), p. 94-96, "Questions proposées" probably collected by the editor. Almost all of the questions are signed by Édouard Lucas as is number 92: "Prouver que 261 - 1 et 2127 - 1 sont des nombres premiers. (É. L.) (*)." The footnote (indicated by the star) written by the editor Eugène Catalan, is as follows: "(*) Si l'on admet ces deux propositions, et si l'on observe que 22 - 1, 23 - 1, 27 - 1 sont aussi des nombres premiers, on a ce théorème empirique: Jusqu'à une certaine limite, si 2n - 1 est un nombre premiere p, 2p - 1 est une nombre premiere p', 2p' - 1 est une nombre premiere p", etc. Cette proposition a quelque analogie avec le théorème suviant, énoncé par Fermat, et dont Euler a montré l'inexactitude: Si n est une puissance de 2, 2n + 1 est une nombre premiere. (E. C.)" http://archive.org/stream/nouvellecorresp01mansgoog#page/n353/mode/2up [retrieved 2012-10-18]

Enllaços externsModifica