Obre el menú principal

Una ona mecànica és la propagació d'una pertorbació a través d'un medi material elàstic sense que es produeixi transport de matèria, només hi ha un transport d'energia i quantitat de moviment. Les ones mecàniques són una oscil·lació local del material, però el material que oscil·la no es mou lluny del seu punt d'equilibri inicial, l'energia es transporta a través del material, i aquest recupera la seva forma inicial en passar la pertorbació. El so és un exemple d'ona mecànica que es transporta a través de l'aire, també ho serien les onades que es propaguen a l'aigua del mar. Una ona mecànica requereix l'aportació d'una energia inicial per se creada, a partir de llavors l'ona viatjarà a través del medi fins que s'hagi transferit tota l'energia. Viatja saltant d'una partícula del medi a una altra i van més ràpides sobre els sòlids i els líquids que sobre els gasos.

Les ones mecàniques es poden classificar segons diferents criteris.

 • Segons el tipus d'oscil·lació o vibració de les partícules del medi durant la propagació de l'ona
  • Ones transversals: Són ones que fan que les partícules del medi vibrin perpendicularment (amb un angle de 90°) respecte de la direcció de propagació de l'ona. L'ona presenta crestes i valls, les crestes són els punts més elevats de l'ona i les valls els més baixos; la longitud d'ona és la distància entre dues crestes o dues valls consecutives.
  • Ones longitudinals: Són ones que fan que les partícules del medi sobre el que es propaguen vibri en una direcció paral·lela a la de la propagació.
 • Segons les dimensions del medi sobre el que es propaguen
  • Unidimensionals: Si es propaguen a través d'un medi d'una sola dimensió, com les que ho fal al llarg d'una corda.
  • Bidimensionals: Si es propaguen a través d'un medi de dues dimensions, com les ones que viatgen sobre la superfície de l'aigua.
  • Tridimensionals: Si es propaguen a través d'un medi de tres dimensions, con les ones sonores.
 • Segons els temps que dura l'aportació inicial d'energia
  • Ones produïdes per un pols: Només hi ha una aportació puntual d'energia, com en el cas d'una pedra llençada a una bassa.
  • Ones produïdes per una tren d'ona: Si l'aportació d'energia es fa a partir d'una sèrie de pulsacions continuades.

Vegeu tambéModifica