Prova funcional respiratòria

Una prova funcional respiratòria (PFR, rarament s'utilitza el terme de prova funcional pulmonar) és una avaluació de la funció pulmonar, amb el propòsit d'avaluar la gravetat (o la progressió, en proves repetides en el temps) d'un deteriorament pulmonar i a vegades en facilitar el diagnòstic de la malaltia pulmonar (tenint en compte la resposta a fàrmacs, generalment broncodilatadors inhalats).[1] Les PFR són normalment realitzades per un tècnic especialista.

CV: Capacitat vital
VC: Volum corrent
CI: Capacitat inspiratòria
VRI: Volum de reserva inspiratori
VRE: Volum de reserva espiratori
VR: Volum residual
CPT: Capacitat pulmonar total
CRF: Capacitat residual funcional

Indicacions Modifica

Proves Modifica

Referències Modifica

  1. Pulmonary terms and symbols: a report of the ACCP-ATS Joint Committee on Pulmonary Nomenclature, Chest 67:583, 1975