La radiometria és la ciència que s'ocupa de l'estudi de la mesura de la radiació electromagnètica, el seu camp abasta totes les longituds d'ona de l'espectre electromagnètic (freqüències entre 3×1011 i 3×10¹⁶ Hz o longituds d'ona d'entre 0,01 i 1000 micròmetres), al contrari que la fotometria que només s'ocupa de la part visible de l'espectre, la que pot percebre l'ull humà.

La radiometria és important en astronomia, especialment a la radioastronomia i en geofísica. La mesura quantitativa de la intensitat de la radiació es fa per mitjà de diferents tipus de detectors que converteixen part de la radiació en calor o en un senyal elèctric, com termoparells o fotodíodes.


Unitats del SI utilitzades en radiometria
Magnitud física Símbol Unitat del SI Abreviat Notes
Energia radiant Q joule J energia
Flux radiant Φ watt W Energia radiada per unitat de temps. Potència.
Intensitat radiant I watt per estereoradiant W·sr−1 Potència per unitat d'angle sòlid
Radiància L watt per estereoradiant per metre quadrat W·sr−1·m−2 Potència. Flux radiant emès per unitat de superfície i per angle sòlid
Irradiància E watt per metre quadrat W·m−2 Potència incident per unitat de superfície
Exitància radiant M watt per metre quadrat W·m−2 Potència emesa per unitat de superfície de la font radiant
Radiància espectral Lλ

o

Lν

watt per estereoradiant per metre cúbic o

watt per estereoradiant per metre quadrat per hertz

W·sr−1·m−3

o


W·sr−1·m−2·Hz−1

Intensitat d'energia radiada per unitat de superfície, longitud d'ona i angle sòlid. Habitualment mesurada en W·sr−1·m−2·nm−1
Irradiància espectral Eλ

o
Eν

watt per metre cúbic o

watt per metre quadrat per hertz

W·m−3

o
W·m−2·Hz−1

Habitualment mesurada en W·m−2·nm−1
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Radiometria