Subsecretaria d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació

La Subsecretaria d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya és una Subsecretaria de l'actual Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya.

Infotaula d'organitzacióSubsecretaria d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació
lang=ca
Modifica el valor a Wikidata
Dades
TipusSubsecretaria
Governança corporativa
Seu
Depèn deMinisteri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya
Part deMinisteri d'Afers Exteriors, Unió Europea i de Cooperació Modifica el valor a Wikidata

Funcions modifica

Correspon a la Subsecretaria d'Afers Exteriors i de Cooperació, sota la direcció del titular del Departament, l'acompliment de les funcions enumerades en l'article 63 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, així com la direcció, impuls i supervisió dels òrgans directament dependents d'ella.

En particular, correspon a la Subsecretaria, sense perjudici de les competències funcionals assignades a les Secretaries d'Estat, les següents competències:[1]

 • El suport i assessorament tècnic al ministre en l'elaboració i aprovació dels plans d'actuació del departament.
 • La direcció i coordinació dels serveis comuns del Ministeri; la planificació i gestió patrimonial, economicofinancera, pressupostària i de recursos humans i materials del Departament; el desenvolupament i la gestió dels sistemes d'informació i comunicació, i l'impuls i desenvolupament de l'administració electrònica, així com gestionar l'inventari de fitxers sotmesos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal.
 • L'establiment dels plans d'inspecció del personal i dels serveis, i la millora dels sistemes de planificació, adreça i organització per a la racionalització i simplificació dels procediments i mètodes de treball.

El desenvolupament de les funcions pròpies de la Unitat d'Igualtat del Departament, previstes en l'article 77 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes.

 • La tramitació dels projectes de disposicions de caràcter general que promogui el ministeri i de les sol·licituds d'informes d'altres departaments. La tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial, la formulació de propostes de resolució de recursos administratius, i les relacions amb els òrgans jurisdiccionals.
 • L'impuls i coordinació de les relacions institucionals amb els altres Departaments, Administracions públiques i organismes i entitats que tinguin relació amb el Ministeri.
 • La preparació, tramitació, seguiment i dipòsit dels tractats internacionals dels quals Espanya en sigui part.
 • La selecció i formació de funcionaris del Cos de la Carrera Diplomàtica i del Cos de Traductors i Intèrprets.
 • L'assistència al titular del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació en la formulació i execució de la política exterior d'Espanya en els àmbits d'estrangeria, protecció dels espanyols en l'exterior, gestió de situacions d'emergència i crisi que afectin a espanyols a l'estranger i supervisió de les actuacions de les oficines consulars espanyoles en la gestió dels serveis de l'Administració General de l'Estat que es prestin en l'exterior.
 • La planificació, execució i gestió dels temes socials de contingut internacional derivats de les migracions, així com de les col·lectivitats afectades per les migracions internacionals, incloent tant a les comunitats d'espanyols a l'estranger com als nous fluxos migratoris d'espanyols a l'estranger.
 • La coordinació de les activitats relacionades amb l'exercici del dret de petició.
 • La presidència de l'Obra Pia i de la Junta del Patronat d'aquest organisme.
 • Les relacions amb la Santa Seu i l'Orde Sobirà i Militar de Malta.
 • L'exercici de la funció d'Unitat d'Informació de Transparència del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

Estructura modifica

Depèn de la Subsecretaria:[2]

Llista de subsecretaris modifica

Nom Cos de funcionaris Any de naixement Data de nomenament
Miguel Solano Aza Carrera diplomàtica 1922 16 de juliol de 1977
José Joaquín Puig de la Bellacasa y Urdampilleta Carrera diplomàtica 1931 23 de juny de 1978
Joaquín Ortega Salinas Carrera diplomàtica 1932 10 d'octubre de 1980
Leoncio Gonzalo Puente Ojea Carrera diplomàtica 1924 7 de desembre de 1982
Fernando Perpiñá-Robert Peyra Carrera diplomàtica 1937 17 de juliol de 1985
Inocencio Arias Llamas Carrera diplomàtica 1940 22 de febrer de 1988
Máximo Cajal López Carrera diplomàtica 1935 5 d'abril de 1991
Jesús Ezquerra Calvo Carrera diplomàtica 1936 3 de juny de 1994
José de Carvajal Salido Carrera diplomàtica 1945 17 de maig de 1996
Carlos Carderera Soler Carrera diplomàtica 1941 16 de juny de 2000
José Pedro Sebastián de Erice y Gómez-Acebo Carrera diplomàtica 1949 19 de juliol de 2002
María Victoria Morera Villuendas Carrera diplomàtica 1956 30 de maig de 2003
Luis Calvo Merino Carrera diplomàtica 1948 19 d'abril de 2004
María Jesús Figa López-Palop Carrera diplomàtica 1951 20 d'octubre de 2007
Antonio López Martínez Carrera diplomàtica 1945 10 de setembre de 2010
Rafael Mendívil Peydro Carrera diplomàtica 1948 5 de gener de 2012
Cristóbal González-Aller Jurado Carrera diplomàtica 1955 14 de juny de 2014
Beatriz Larrotcha Palma Carrera diplomàtica 1959 21 de juliol de 2017
Ángeles Moreno Bau Carrera diplomàtica 1968 13 de juliol de 2018

Referències modifica