Teorema de Helly-Bray

teorema matemàtic

Sigui una successió de funcions de a valors en creixents i contínues per la dreta. Aleshores existeix una funció i una subsuccessió tal que tal que és punt de continuïtat de .