Hola somriure,

Aniria molt bé que et registressis com a usuari de la Viquipèdia, així podries signar en les discussions i podríem contactar amb tu més fàcilment. A més, gaudiries de més facilitats d'ús, com ara poder carregar imatges, reanomenar planes o usar eines d'edició avançades com els Viquiestris o els Popups. També tindries dret a votar en les decisions que la comunitat prengui. Si et vols registrar, només cal que segueixis el curt procés de registre clicant l'enllaç on diu 'Crea un compte' a la part superior dreta de la pantalla. És fàcil, ràpid, anònim i gratuït!

Registre/Entrada Registre
Registra't. És molt fàcil

--aLZiNous: missatges 09:59, 7 ago 2021 (CEST)

CategoriesModifica

@Willy31igd: E s c o l t a , f e s u n a a l t r a f e i n a , q u e j o j a e s t i c f e n t a q u e s t a . N o e m c a n v i ï s l e s c o s e s , p e r q u è e n c a r a n o h e a c a b a t i j a s é q u è f a i g . S i h o c a n v i e s , m ' e m b o l i q u e s . T ' e s c r i c a q u í p e r q u è a l a t e v a d i s c u s s i ó n o e m d e i x a . I e s c r i u r e s e g u i t t a m p o c .

Caram, quina por, hahaha! Només estic intentant ajudar-te connectant les categories a Wikidata, posant bé les claus d'ordenació i la plantilla Commonscat-inline. — Guillem · willy31igd (parlem-ne!) 23:25, 8 ago 2021 (CEST)
@Willy31igd: No m'ajudis, gràcies, que no cal. Porto més anys que tu aquí i m'ho conec de sobra.
Perdó per oferir-te ajuda a Catalunya. — Guillem · willy31igd (parlem-ne!) 23:29, 8 ago 2021 (CEST)
@Willy31igd: N o s é q u è e t f a p e n s a r q u e e m c a l l ' a j u d a a C a t a l u n y a . E l c o m m o n s c a t - o n l i n e és n o m é s u n a o p c i ó . P o s o e l q u e e m s e m b l a c a d a v e g a d a , i s ó n i g u a l d e v à l i d s . F e s u n a a l t r a f e i n a , q u e j o j a t i n c l a m e v a i p o r t o m e s o s o r d e n a n t l e s c a t e g o r i e s , e n l l a ç a n t a W i k i d a t a i a r r e g l a n t l e s c o s e s a l l à t a m b é .
@Willy31igd: No afegeixis els enllaços a Wikidata, perquè els he de revisar després, quan acabi, i afegir articles d'altres Wikipedies. Sinó, em penso que ja està ben fet i no. Interfereixes en com faig les coses, fes-ne unes altres.
Hola  ,

Aniria molt bé que et registressis com a usuari de la Viquipèdia, així podries signar en les discussions i podríem contactar amb tu més fàcilment. A més, gaudiries de més facilitats d'ús, com ara poder carregar imatges, reanomenar planes o usar eines d'edició avançades com els Viquiestris o els Popups. També tindries dret a votar en les decisions que la comunitat prengui. Si et vols registrar, només cal que segueixis el curt procés de registre clicant l'enllaç on diu 'Crea un compte' a la part superior dreta de la pantalla. És fàcil, ràpid, anònim i gratuït!

  Registre
Registra't. És molt fàcil

Guillem · willy31igd (parlem-ne!) 23:43, 8 ago 2021 (CEST)

RegistreModifica

Bon dia,

et podries registrar? Amb tantes edicions d'anònim (que sembla que saps molt bé el que fas, per tant, gràcies per les aportacions!), satures els canvis recents i em penso que se'ns estan "colant" vandalismes barrejats entre els teus centenars de modificacions. Ho podries valorar almenys, suisplau, per facilitar la feina a la resta de viquipedistes?

Gràcies!--Arnaugir (discussió) 08:25, 10 ago 2021 (CEST)