Per tal de distribuir un text en columnes es pot fer de dues formes principals:

Automàtica Manual
El text es distribuirà de forma automàtica segons el nombre de columnes o l'amplada de les mateixes L'autor de l'article determina el text que contindrà cada columna
Exemples
 • Element primer
 • Element segon
 • Element tercer
 • Element quart
 • Element cinquè
 • Element sisè
 • Element setè
 • Element vuitè

Primera columna

 • Un
 • Dos
 • Tres, és una línia llarga
 • Quatre

Segona columna

 • Cinc
 • Sis

Tercera columna

 • Set
 • Vuit
 • Nou

Plantilles de columnes modifica

Plantilla/es Partició de
columnes
Amplada de columnes Indicació Color de fons i
Separació entre columnes
{{XCols}}[a] Automàtic
o manual
Igual o
Personalitzable o
Ajustat al contingut
General
{{Div col}} - {{Div col end}} Automàtic Personalitzable
i igual per totes les columnes
No
{{Llista de columnes}}
{{Auto Columnes}} Llista de referències
{{Amaga Auto Columnes}}
{{Columns}} Manual Igual o

Si no es determina l'amplada global:
    ajustat al contingut

General
{{Columnes}} - {{Columna nova}} - {{Final columnes}} No
{{Col-begin}} - {{Col-break}} - {{Col-end}} Igual per totes les columnes o
diferent per a cada columna
(automàtica desaconsellable)
{{Col-float}} - {{Col-float-break}} - {{Col-float-end}}[b]
 1. Altres:
  • Utilitzable amb l'editor visual (TemplateData).
  • Encapçalament i peu de grup de columnes.
  • Alineació, amb text fluent a cada costat.
 2. Altres:Posa les columnes una sota de les altres (flota) si l'espai de visualització és insuficient