Codi ATC C03

El codi ATC C03, descrit com Diürètics, és una subgrup terapèutic de l'Anatomical, Therapeutic, Chemical Classification System (ATC). La classificació ATC és un sistema de codis alfanumèric desenvolupat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per als fàrmacs i altres productes sanitaris. El subgrup C03 és part del grup anatòmic C Sistema cardiovascular.[1]

Codi ATC
C Sistema cardiovascular
C01 Teràpia cardíaca
C02 Antihipertensius
C03 Diürètics
C04 Vasodilatadors perifèrics
C05 Vasoprotectors
C07 Blocadors beta
C08 Blocadors dels canals de calci
C09 Agents que actuen sobre el sistema renina-angiotensina
C10 Agents que redueixen els lípids sèrics (hipolipemiant)s

A • B • C • D • G • H • J • L • M • N • P • R • S • V

Els codis per a ús veterinari (codis ATCvet) poden han estat creats afegint la lletra Q davant dels codis ATC humans: QC03...[2]

Les adaptacions estatals de la classificació ATC poden incloure codis addicionals no presents en aquesta llista, que segueix la versió de l'OMS.

C03A Diürètics de sostre baix: tiazidesModifica

C03A A Tiazides, monodrogues
C03A B Tiazides i potassi en combinació
C03A H Tiazides, combinacions amb psicolèptics o analgèsics
C03A X Tiazides, combinacions amb altres drogues

C03B Diürètics de sostre baix, excl. tiazidesModifica

C03B A Sulfonamides, monodrogues
C03B B Sulfonamides i potassi, en combinació
C03B C Diürètics mercurials
C03B D Derivats de la xantina
C03B K Sulfonamides combinades amb altres drogues
C03B X Altres diürètics de sostre baix

C03C Diürètics de sostre altModifica

C03C A Sulfonamides, monodrogues
C03C B Sulfonamides i potassi, en combinació
C03C C Derivats de l'àcid ariloxiacètic
C03C D Derivats de la pirazolona
C03C X Altres diürètics de sostre alt

C03D Agents estalviadors de potassiModifica

C03D A Antagonistes de l'aldosterona
C03D B Altres agents estalviadors de potassi

C03E Diürètics i agents estalviadors de potassi en combinacióModifica

C03E A Diürètics de sostre baix i agents estalviadors de potassi
C03E B Diürètics de sostre alt i agents estalviadors de potassi

ReferènciesModifica

  1. «ATC/DDD Index 2016: code C03». WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. «ATCvet Index 2016: code QC03». WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.