Consell del Regne

institució del règim franquista

El Consell del Regne era la denominació d'un òrgan corporatiu d'Espanya durant la dictadura de Francisco Franco, creat per la Llei de Successió en la Prefectura de l'Estat de 1947. Dins del complex institucional creat per jerarquitzar el règim (la denominada "democràcia orgànica"), era l'alt consell que assessorava al Cap de l'Estat en la presa de decisions de la seva exclusiva competència. Un antecedent del Consell del Regne és la institució del mateix nom que apareix en el Projecte de Constitució de 1929 de la Dictadura de Primo de Rivera.

Composició

modifica

Consellers nats:

Consellers electius, triats per votació pels grups de procuradors en les Corts Espanyoles:

  • dos consellers pel Grup d'Administració Local.
  • dos consellers pel Grup de Consellers Nacionals.
  • dos consellers pel Grup de Representació Familiar.
  • dos consellers pel Grup de l'Organització Sindical.
  • un conseller pel Grup dels Rectors d'Universitats.
  • un conseller pel Grup de Col·legis Professionals.

El President del Consell del Regne, era el President de les Corts Espanyoles, i era nomenat pel Cap de l'Estat a partir d'una terna de tres noms presentada pel Consell del Regne.

Funcions

modifica

Era funció del Consell del Regne, proporcionar al cap de l'estat una terna de tres noms, perquè triés d'entre aquests un president del govern. Així mateix el cap de l'estat necessitava el Consell del Regne per a dissoldre o prorrogar les legislatures de les Corts Espanyoles, destituir al president del govern, així com moltes altres funcions.

Presidents

modifica

Trajectòria

modifica

Durant la vida de Franco, aquest Consell era un pur formalisme, perquè l'única voluntat era la del dictador.

Amb l'arribada al tron de Joan Carles I, el Consell va facilitar el nomenament d'Adolfo Suárez com a President del Govern, encara que també alguns consellers van mostrar postures molt reaccionàries a la Reforma Política.

Les corts democràtiques van especificar que aquest òrgan quedaria dissolt després de la promulgació de la nova Constitució, en 1978.

Enllaços externs

modifica