Equilibri de Schlenk

En química organometàl·lica, l'equilibri de Schlenk és un equilibri químic denominat així en honor al seu descobridor, Wilhelm Schlenk. Aquest equilibri es dóna en solucions de reactius de Grignard.[1][2]

2 RMgX MgX2 + MgR2

El procés descrit és un equilibri entre dos equivalents d'un halogenur d'alquil o arilmagnesi a l'esquerra de l'equació, i a la dreta, un equivalent de compost de dialquilmagnesi o diarilmagnesi i una sal d'halogenur de magnesi. Els halogenurs d'organomagnesi en solució també formen dímers i oligòmers superiors, especialment en concentracions altes. Els clorurs d'alquilmagnesi en èter existeixen com a dímers.[3]

La posició de l'equilibri està influenciada per la naturalesa del solvent, pels substituents d'alquil o aril i per la temperatura. Se sap que el centre de magnesi en els reactius de Grignard es coordina típicament amb dues molècules d'èter, tals com l'èter dietílic o tetrahidrofurà (THF). En conseqüència, se'ls descriu amb major exactitud com si tinguessin la fórmula RMgXL2, on L és un èter. En presència de monoèters, l'equilibri típicament afavoreix l'halogenur d'alquilmagnesi o arilmagnesi. No obstant això, l'addició de dioxà a tals solucions condueix a una precipitació selectiva del dihalogenur MgX2(dioxà), desplaçant l'equilibri completament al costat dret de l'equació.[4] Els compostos de dialquilmagnesi són agents alquilants més potents i són populars en la síntesi de compostos organometàl·lics.

ReferènciesModifica

  1. W. Schlenk; W. Schlenk, Jr. «Über die Konstitution der Grignardschen Magnesiumverbindungen». Chem. Ber., 62, 1929, pàg. 920. DOI: 10.1002/cber.19290620422.
  2. Grignard Reagents: New Developments H. G. Richey (Editor) ISBN 0-471-99908-3
  3. J. March, Advanced Organic Chemistry, 3a ed. ISBN 0-471-85472-7
  4. Richard A. Andersen, Geoffrey Wilkinson «Bis[(Trimethylsilyl)Methyl] Magnesium». Inorg. Synth., 19, 1979, pàg. 262. DOI: 10.1002/9780470132500.ch61.