Equilibri químic

L'equilibri químic d'una reacció reversible és l'estat final del sistema en què les velocitats de reacció directa i inversa són iguals i les concentracions de les substàncies que hi intervenen es mantenen constants. Si tenim una reacció on els reactius (R) es transformen en productes (P), arribarà un moment en el qual, tot i haver-hi reactius, no augmenten els productes; en aquest punt, la reacció estarà en condicions d'equilibri. El que succeeix és que:

 • En les condicions inicials, nosaltres disposem d'una certa quantitat de reactiu.
 • Passant un cert temps, podem observar que la reacció s'ha iniciat i els reactius es transformen en productes.
 • Els productes resultants es descomponen alhora que es formen i tornen a donar un altre cop els reactius.
 • Arriba un moment en què la velocitat de la reacció directa i inversa s'iguala, i s'assoleix l'equilibri. En aquest, encara que transcorri molt de temps, les condicions d'equilibri no varien mentre no es modifiquin les condicions externes del sistema. Continuen tenint el mateix nombre de partícules de reactius i de productes, però aquests han anat canviant. En l'equilibri, les propietats macroscòpiques es mantenen invariables en el temps. A nivell microscòpic (partícules) continuen reaccionant; per això es diu que l'equilibri químic és un equilibri dinàmic.
Equilibri en una reacció química
Equilibri àcid-base
Equilibri entre diferents formes de la glucosa

A una temperatura determinada les condicions de l'estat d'equilibri són les mateixes sigui quina sigui la reacció des de la qual hem assolit l'equilibri.

Llei d'acció de masses (LAM): És una constant el valor de la qual prové del quocient entre les concentracions dels productes en equilibri elevades al seu coeficient estequiomètric i les concentracions dels reactius en equilibri elevades al seu respectiu coeficient estequiomètric a una determinada temperatura. Per a la següent reacció química és:


on

 • és la proporció estquiomètrica del compost A en la reacció
 • és la concentració del compost A en situació d'equilibri
 • és la proporció estquiomètrica del compost B en la reacció
 • és la concentració del compost B en situació d'equilibri
 • és la proporció estquiomètrica del compost C en la reacció
 • és la concentració del compost C en situació d'equilibri
 • és la proporció estquiomètrica del compost D en la reacció
 • és la concentració del compost D en situació d'equilibri

Vegeu tambéModifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Equilibri químic