Les quatre novel·les clàssiques xineses • Altres llengües