Operador nabla en coorrdenades cilíndriques i esfèriques • Altres llengües