Grup de la metaautunita

El grup de la metaautunita és un grup de minerals. Es tracta d'un grup constituït per fosfats i arsenats estructurats per capes amb uranil. Rep el nom pel seu membre més important, la metaautunita. la fórmula genèrica del grup és: A(UO₂)₂(XO₄)₂·nH₂O (on n = 6, 7 o 8; A = Cu, Ca, Ba o Mg i X = P o As).[1] Els membres del grup són:

Infotaula de mineralGrup de la metaautunita
Grup de minerals

Metaautunita, el mineral que dona nom al grup
Fórmula químicaA(UO2)2(XO4)2·nH2O (on n = 6, 7 o 8; A = Cu, Ca, Ba o Mg i X = P o As)
Classificació
Categoriafosfats / arsenats
Propietats
Sistema cristal·lítriclínic / monoclínic / tetragonal
Més informació
Referències[1]
Mineral Fórmula Simetria
Abernathyita  K(UO₂)(AsO₄) · 3H₂O Tet. 4/mmm (4/m 2/m2/m): P4/ncc
Txernikovita (H₃O)₂(UO₂)₂(PO₄)₂ · 6H₂O Tet.
Lehnerita  Mn2+(UO₂)₂(PO₄)₂ · 8H₂O Mon.
Meta-ankoleïta  K₂(UO₂)₂(PO₄)₂ · 6H₂O Tet. 4/mmm (4/m 2/m2/m): P4/nmm
Meta-autunita  Ca(UO₂)₂(PO₄)₂ · 6-8H₂O Tet. 4/mmm (4/m 2/m2/m)
Metaheinrichita  Ba(UO₂)₂(AsO₄)₂ · 8H₂O Tet. 4mm
Metakahlerita Fe2+(UO₂)₂(AsO₄)₂ · 8H₂O Tric. 1 : P1
Metakirchheimerita  Co(UO₂)₂(AsO₄)₂ · 8H₂O Tric. 1 : P1
Metalodèvita  Zn(UO₂)₂(AsO₄)₂ · 10H₂O Tet.
Metanováčekita  Mg(UO₂)₂(AsO₄)₂ · 8H₂O Tet. 4/m: P4/n
Metatorbernita  Cu(UO₂)₂(PO₄)₂ · 8H₂O Tet. 4/m: P4/n
Metauranocircita-I  Ba(UO₂)₂(PO₄)₂ · 7H₂O Mon. 2 : P21
Metauranospinita  Ca(UO₂)₂(AsO₄)₂ · 8H₂O Tet. 4/m: P4₂/n
Metazeunerita  Cu(UO₂)₂(AsO₄)₂ · 8H₂O Tet. 4/m: P4₂/n
Natrouranospinita  (Na₂,Ca)(UO₂)₂(AsO₄)₂ · 5H₂O Tet. 4/mmm (4/m 2/m2/m): P4/nmm
Uramarsita  (NH₄,H₃O)₂(UO₂)₂(AsO₄,PO₄)₂ · 6H₂O Tet. 4/mmm (4/m 2/m2/m): P4/mmm
Uramfita  (NH₄)₂(UO₂)₂(PO₄)₂ · 6H₂O Tet.

Galeria

modifica

Referències

modifica