Miscel·lània

La miscel·lània és un gènere literari caracteritzat per la barreja d'escrits de diferents gèneres que poden tenir en comú la intenció, el tema, un període o l'autor. El terme s'ha fet extensiu a les recopilacions musicals variades.

Les miscel·lànies van néixer al món clàssic. Els cançoners medievals i renaixentistes i els reculls de contes de l'Edat Moderna són exemples d'aquesta pràctica. Durant el segle xx va augmentar la varietat de tipus d'escrits que es podien incloure, en línia amb el fragmentarisme de la postmodernitat.

Obra composta de treballs en prosa o en vers, publicada en homenatge a un escriptor, un polític, un científic, etc., pels seus amics.

Aplec manuscrit d'escrits sobre matèries vàries.

Recull de diversos opuscles que, a les biblioteques, solen ésser relligats conjuntament, atenent a llur format.